Stan zwieraczy odbytu

-2. Stan zwieraczy odbytu – na podstawie zdolności do zatrzymania płynu podczas wypełniania i po wyjęciu cewnika oraz długości i szerokości kanału odbytu, który normalnie powinien być pusty.

-3. Czynność dowolną i odruchową przepony miednicy, a zwłaszcza pętli łonowo- -odbytniczej – na podstawie kąta odbytniczo-odbytowego w spoczynku i jego zmiany podczas wypróżnienia (różnica między oboma kątami odpowiada sile skurczu pętli – Berger, 1977), kaszlu, parcia czy dmuchania oraz na podstawie zstępowania i unoszenia się przepony miednicy.

Czytaj więcej

Wyniki badań radzieckich psychologów

Te twierdzenia psychologii radzieckiej, dotyczące struktury myślenia, powinny lec u podstaw analizy różnych form jego patologii. W klinice psychiatrycznej spotyka się bardzo różnorodne zaburzenia myślenia. Trudno je sklasyfikować, sprowadzić do jakichś sztywnych schematów. Można tu tylko mówić o parametrach, wokół których grupują się różne rodzaje tych zaburzeń. Uzasadnione wydaje się wyodrębnienie trzech następujących rodzajów zaburzeń myślenia: 1) zaburzenie operacyjnego aspektu myślenia, 2) zaburzenie dynamiki myślenia, 3) zaburzenie motywacyjnego komponentu myślenia.

Czytaj więcej

Znaczenie euforii podczas rozmowy

Godną uwagi właściwością zespołu Korsakowa są konfabulacje, czyli wypełnianie luk pamięciowych nie istniejącymi zdarzeniami. Na przykład jeden z chorych oświadczył, że dzisiaj „chodził do lasu na grzyby, spotkał tam Niemców i walczył z nimi”. Inny stwierdził, że „wczoraj był w domu, w fabryce, tam urządzili mu wspaniałe spotkanie”. Dla ilustracji przytaczamy fragment historii choroby pacjenta B.

Czytaj więcej

Według Rehbeina

Wskazania do tej operacji są przedmiotem kontrowersji. Wielu autorów uważa, że ze względów estetycznych należy przeszczepić przemieszczoną odbytnicę. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że operacja może spowodować zaburzenia trzymania stolca, wynikające z uszkodzenia pętli łonowo-odbytniczej, zwłaszcza że przemieszczeniu jelita towarzyszy nierzadko niedorozwój obwodowego odcinka odbytnicy ze zwieraczem wewnętrznym. Nieprawidłowo położone ujście jest zazwyczaj całkowicie sprawne czynnościowo, pod warunkiem że nie ma zwężenia. Podczas wieloletnich obserwacji, obejmujących również osoby dojrzałe, łącznie z okresem porodu, nie obserwowano trudności i powikłań.

Czytaj więcej

W wyniku błędu cytogenetycznego

Przyczyną powstania zespołu jest brak w kariotypie drugiego chromosomu płciowego. Powstanie zygoty 45,XO jest możliwe na przykład wówczas, gdy podczas nieprawidłowego podziału mejotycznego w czasie spermatogenezy oba chromosomy płciowe X i Y znajdą się w jednym plemniku, a plemnik nie zawierający chromosomu płciowego zapłodni prawidłową komórkę jajową (ryc. 13-2).

Czytaj więcej

Psychologowie radziecki vs amerykańscy

I wreszcie, występowanie omamów nie jest kontrolowane. Chorego nie można przekonać, że halucynacyjny obraz nie istnieje: „Cóż to, pan nie widzi?” sprzeciwia się chory zapewnieniom lekarza – „przecież tu stoi pies, tam w prawym kącie, uszy podniesione, sierść ruda, o tam, tam”. Albo: „Jakże to , pan nie słyszy, przecież tutaj wyraźnie męski głos rozkazuje mi podnieść rękę, zachrypnięty głos palacza”. Przekonywanie chorego jest bezcelowe ten objaw choroby ustępuje tylko wraz z poprawą ogólnego stanu pacjenta.

Czytaj więcej