Monthly Archives Sierpień 2017

Przed zabiegiem

Autorzy mieli trudności w identyfikacji pętli łonowo-odbytniczej i skutecznym zamknięciu przetoki. Ich wątpliwości budził fakt przeceniania pętli na niekorzyść innych mięśni miednicy i krocza. Uważają, że należy w pełni wykorzystać wszystkie struktury, które określają mianem „kompleksu mięśniowego”. W jego skład wchodzą dźwigacze, pętla łonowo-odbytnicza i zwieracz zewnętrzny. Wielkość zespołu mięśniowego jest ograniczona, stąd zasadniczym elementem operacji jest częściowe wycięcie tylnej ściany końcowego odcinka jelita w takim zakresie, aby można go było otoczyć na całej długości zrekonstruowanymi mięśniami.

Czytaj więcej

Proces opanowywania nawyków u chorych z uszkodzeniem płatów czołowych

Podobne zjawiska były przedmiotem badań Rubinsztejn (92). W swojej pracy pi. Przywracanie zdolności do pracy u ludzi z urazami mózgu przeprowadziła ona psychologiczną analizę zdolności do pracy chorych z różnymi zaburzeniami mózgowymi. Autorka wykazała, że nawet przy poważnych uszkodzeniach mózgu chorzy przyswajali

Czytaj więcej

Poziom zarośnięcia

Zasady postępowania opracowane przez Stephensa są nadal aktualne, choć nowe metody diagnostyczne, rozwój techniki chirurgicznej i doświadczenia mogą je w pewnym stopniu modyfikować.

Chirurg powinien dokładnie określić rodzaj wady i w razie potrzeby metodami dodatkowymi potwierdzić ocenę kliniczną. U dzieci z całkowitą niedrożnością konieczne jest ustalenie poziomu zarośnięcia na podstawie badania klinicznego i właściwie wykonanego zdjęcia w pozycji odwróconej, niekiedy uzupełnionych przezskómym wstrzyknięciem środka cieniującego do światła odbytnicy.

Czytaj więcej

Poszczególne wypadki i wysoki poziom uogólniania

Osiągając w poszczególnych wypadkach wysoki poziom uogólniania, czasami kierują się nie-prawidłowymi, przypadkowymi skojarzeniami. Wahania te mają różny charakter. 1. Bardzo często występuje przeplatanie się związków uogólnionych i konkretno-sytuacyjnych. Przytoczymy kilka przykładów.

Czytaj więcej

Podstawowe błędy chorych, którzy udają

Od razu po usłyszeniu instrukcji chorzy protestują: „tu nie ma nic zbytecznego, wszystkie przedmioty są potrzebne”. Chora D. po obejrzeniu rysunku trzewika, pantofla, buta z cholewami i nogi, oświadcza: „Przepraszam, tu nie ma nic zbędnego. To jest ludzka noga, na nią można nałożyć pantofle, i trzewiki, i but z cholewami… Tak, pończoch tu nie ma… Jeżeli to jest damska noga, to pantofelek… Dla mężczyzny jest lepszy but z cholewą, tak sądzę”. Kiedy zaś eksperymentator proponuje odrzucić nogę, ponieważ jest ona częścią ciała a pozostałe trzy przedmioty reprezentują obuwie, chora śmieje się: „Cóż to, pan żartuje, nie rozumiem”. „Czy można nogę usunąć? Gdyby człowiek nie miał nogi, to po co mu obuwie”. Takie niezrozumienie umowności występuje szczególnie wyraźnie przy wyjaśnianiu przez chorych sensu przysłów i metafor.

Czytaj więcej

Pobyt w szpitalu

W 1958 r. przepił ubranie, które za własne pieniądze kupił dla niego psychiatra rejonowy. W stanie upojenia jest cyniczny, agresywny, urządza awantury na ulicy.

Pobyt w szpitalu nie dłuży mu się. Żąda szacunku, ma zawyżoną samoocenę: uważa, że ma talent aktorski, że jest niepospolitym człowiekiem. Ordynarny wobec personelu,

Czytaj więcej

Po wykonaniu dwóch krzyżujących się cięć

Technika operacji. Wykonuje się poprzeczne cięcie u podstawy warg sromowych łub w przypadkach z przetoką pi-zedsionkową, okalające jej ujście. Krawędź ujścia zostaje uchwycona kilkoma szwami, po czym uruchamia się odbytnicę, oddzielając ją delikatnie od mięśnia łonowo-odbytniczego z tyłu i boków oraz od pochwy z przodu. U dzieci z przetoką pochwową odcina się ujście przetoki i zeszywa ścianę pochwy szwami z deksonu. Dalsze preparowanie przedniej ściany odbytnicy od ściśle przylegającej tylnej ściany pochwy prowadzi się na ostro nożyczkami, ku górze, do uzyskania odpowiedniego uruchomienia (ryc. 12-60).

Czytaj więcej

Operacja z dostępu krzyżowego (Stephens 1953-1971)

Po założeniu twardego cewnika do pęcherza lub rozszerzadla Hegara do pochwy dziecko układa się na brzuchu z miednicą uniesioną na worku z piaskiem.

Cięcie w linii pośrodkowej krzyżowej zaczyna się powyżej połączenia krzyżowo- -guzicznego, a kończy 2 cm od miejsca odbytu. Rozdziela się poprzecznie chrząstkę połączenia krzyżowo-guzicznego i poszerza cięcie 1 cm ku bokom (szersze cięcie uszkodzi kroczową gałązkę 4 nerwu krzyżowego). Przecina się w linii pośrodkowej tylną część dźwigacza odbytu i hakiem odsuwa części miękkie od końca kości krzyżowej. Przecina się w linii pośrodkowej powięź pokrywającą zagłębienie kości krzyżowej i otwiera przestrzeń naddźwigaczową (ryc. 12-52).

Czytaj więcej

Operacja przetoki odbytniczo-stekowej według Peny

Wstępny etap operacji jest taki sam jak operacji poprzedniej. Przecina się tylną ścianę odbytnicy i kanału steku, uwidaczniając ujście odbytnicy, pochwy i cewki (ryc. 12-58 a, b).

Rozdziela się ścisłe połączenie przedniej ściany odbytnicy z tylną ścianą pochwy. W tym celu zakłada się wiele szwów z jedwabiu 6-0 na błonę śluzową przedniej ściany odbytnicy, po czym ostrożnie rozdziela ku górze obie ściany. Po uzyskaniu długości jelita wystarczającej dla swobodnego sprowadzenia przystopuje się do

Czytaj więcej

Ocena zaburzeń

Zmiany te mogą powstać na podłożu zwężenia ujścia lub braku dostatecznej kontroli. Długotrwałe niewystarczające opróżnianie jelita prowadzi do powstania wtórnej okrężnicy olbrzymiej.

Poza tym upośledzenie umysłowe, zaburzenia neurowegetatywne i emocjonalne również mogą być przyczyną nietrzymania stolca. Zdarza się, że brutalne, forsowne rozszerzania pozostawiają uraz, przyczyniają się do niechętnego korzystania z toalety, zatrzymywania stolca i negatywnych, nadmiernych reakcji przy wszystkich manipulacjach w okolicy odbytu, nawet wyłącznie higienicznych (Stephens 1971, Nixon 1974-78, Stelzner 1976) (5, 28, 29, 37, 38, 46).

Czytaj więcej

Niewiele prac poświęcono zaburzeniom dynamiki myślenia

Nasze badania (26) wykazują, że zaburzenia procesu uogólniania nie są jedynym rodzajem zaburzeń myślenia. Więcej nawet, najczęściej spotykane zaburzenia myślenia nie sprowadzają się do rozpadu pojęć stany chorobowe mózgu prowadzą najczęściej do zaburzeń dynamiki myślenia.

Niewiele prac poświęcono zaburzeniom dynamiki myślenia. W badaniach psychiatrycznych mówi się co prawda często o charakterze

Czytaj więcej

Nawrót przetoki odbytniczo-cewkowej

Zdarzają się zwężenia lub uchyłki cewki moczowej w miejscu przetoki jako skutek błędów technicznych podczas jej rozdzielania i zaopatrywania.

Nawrót przetoki odbytniczo-cewkowej jest poważnym powikłaniem, które wynika z jej przeoczenia, nieodpowiedniego zamknięcia lub niesprawnego odprowadzenia moczu w okresie gojenia. Martwica z niedokrwienia, cofnięcie przedniej ściany odbytnicy lub zakażenie rany mogą być przyczyną tego trudnego w leczeniu powikłania.

Czytaj więcej