Daily Archives 08/07/2017

Nawrót przetoki odbytniczo-cewkowej

Zdarzają się zwężenia lub uchyłki cewki moczowej w miejscu przetoki jako skutek błędów technicznych podczas jej rozdzielania i zaopatrywania.

Nawrót przetoki odbytniczo-cewkowej jest poważnym powikłaniem, które wynika z jej przeoczenia, nieodpowiedniego zamknięcia lub niesprawnego odprowadzenia moczu w okresie gojenia. Martwica z niedokrwienia, cofnięcie przedniej ściany odbytnicy lub zakażenie rany mogą być przyczyną tego trudnego w leczeniu powikłania.

Czytaj więcej