Daily Archives 08/08/2017

Niewiele prac poświęcono zaburzeniom dynamiki myślenia

Nasze badania (26) wykazują, że zaburzenia procesu uogólniania nie są jedynym rodzajem zaburzeń myślenia. Więcej nawet, najczęściej spotykane zaburzenia myślenia nie sprowadzają się do rozpadu pojęć stany chorobowe mózgu prowadzą najczęściej do zaburzeń dynamiki myślenia.

Niewiele prac poświęcono zaburzeniom dynamiki myślenia. W badaniach psychiatrycznych mówi się co prawda często o charakterze

Czytaj więcej