Daily Archives 09/09/2017

Zaburzenia emocjonalne u chorych w drugim etapie choroby

Zaburzenia takie spotyka się często u chorych na padaczkę i u chorych, którzy przebyli kiedyś ciężkie urazy mózgu. Osoby takie nie potrafią pracować, lub pracują zrywami, tracą zdobyte poprzednio umiejętności i są w stanie wykonywać jedynie pracę nie wymagającą przyswajania i wykorzystywania nowych wiadomości. Trafiają oni do szpitali psychoneurologicznych w związku ze stanem psychicznej dekompensacji.

Czytaj więcej