Daily Archives 09/15/2017

Właściwa czynność zwieraczowa

W tej sytuacji warunkiem uzyskania pomyślnego wyniku czynnościowego jest właściwy wybór operacji, delikatna technika, maksymalnie oszczędzająca wszystkie istniejące struktury anatomiczne i uniknięcie zakażenia rany. Nawet wówczas zarówno bierne, jak i czynne mechanizmy trzymania są upośledzone, podobnie jak czucie i odruchowa korelacja czynności zwieraczy.

Czytaj więcej