Analiza psychologiczna na podstawie lat

Od piątej klasy znacznie gorsze wyniki w nauce. Słabo rozumiał wykłady, szczególnie z matematyki. Stał się zamknięty, ponury. Łatwo wpadał w rozdrażnienie, wszczynał bójki z kolegami. Zmienił też stosunek do matki. Zaczął „krytycznie”, jak mówi, „przyglądać się” jej. Nie nazywał jej więcej matką. Zachowanie jego stało się dziwne: potrafił zamiast do szkoły pójść na bazar i cały dzień tam zbierać papierki od cukierków, z dziecinnej strzelby strzelać w meble, w latarnie na ulicach. Jego zachowanie się w szkole spowodowało narzekania nauczycieli. Łatwo ulegał wpływom. W domu stał się „nieznośny”. Nienawidził rodziców. Odnosił się do nich, szczególnie do matki, ze złością. Odmawiał mycia się i zmieniania bielizny. W 1957 r. zachowanie jego stało się jeszcze bardziej dziwne. Oświadcza) matce, że „rozkłada się ona”, że „idzie od niej okropny zapach”, rzucał w nią różnymi przedmiotami.

Dostał się na wydział zaoczny wyższej uczelni. Wyniki miał bardzo złe. Skarżył się, że źle rozumie materiał, nie przyswaja go. Dla domowników był trudny we współżyciu. Godzinami leżał w łóżku, pluł na otaczające go przedmioty, kołysał się na krześle, szczypał się w policzek. Pracował jako geodeta, murarz, robotnik w drukarni, ale każdą pracę porzucał, albo zwalniano go za ordynarne zachowanie i naruszanie dyscypliny.

Na prośbę matki zdecydował się na leczenie w szpitalu im. Gannuszki- na, gdzie przebywał miesiąc. Na oddziale zamknięty w sobie, izolujący się od chorych, bezkrytyczny wobec swego stanu. Przez dużą część czasu siedział biernie obserwując otoczenie. Nie czytał ponieważ „myśli odrywały się

i nie mógł się skupić”. Niczym się nie zajmował. Leczony insuliną. Po wypisaniu ze szpitala nie pracował. Nieco łatwiej było mu się uczyć, ale szybko się męczył, mówił, że mu trudno myśleć, że „w głowie coś się wytwarza”. Nie potrafił zorganizować sobie dnia, z którego dużą część włóczył się po ulicach, zaczepiał przechodniów. Został powtórnie skierowany do szpitala im. Gannuszkina, gdzie przebywał od 5 II do 4 IV 1964 r.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>