Badania Piekarskiego i Stephensa

Oprócz wymienionych składowych zespołu VATER obserwowano zarośnięcie dwunastnicy, przepuklinę rdzeniowo-oponową, hydromelrocolpos.

Badania Piekarskiego i Stephensa (1976) nie wykazały u dzieci z tym zespołem odchyleń chromosomalnych, co sugeruje działanie czynnika uszkadzającego, który powoduje nieprawidłowy rozwój licznych narządów pochodzenia mezodermałnego.

W grupie wysokich zarośnięć odbytnicy wady współistniejące stwierdza się prawie dwukrotnie częściej, są one też zwykle cięższe.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>