Bezmyślne zachowanie się chorych w klinice i w pracy

Analogiczne zjawisko występowało przy pokazywaniu badanemu figur Rubina, z ciągle zmieniającymi się figurami i tłem.

Wiadomo, że jeśli przed dłuższy czas figura i tło nie zmieniają się, to wystarcza zwróccić uwagę badanego na możliwość takiej zmiany, aby on sam mógł ją spowodować. Nasz chory nie był w stanie tego zrobić dostrzegawszy w figurze „wazę”, nie potrafił zobaczyć „profilu”. „Cóż to doktorze, jakie to twarze?”. Również w plamach Rorchacha chory nie widział żadnych obrazów. „Jakieś kleksy”, „czarne, białe, różowe plamy, nic więcej”.

Widzimy więc, że zaburzenia dowolności, niemożność kierowania własnym działaniem, występują u chorego przy każdym badaniu. Analogiczne wyniki otrzymano również u innych chorych z tej grupy. Bezmyślne zachowanie się chorych w klinice i w pracy, brak właściwego stosunku do własnej pracy – wszystko to świadczy o tym, że działania chorych nie były podporządkowane ich celom ani kontrolowane.

Wykonanie jakiegokolwiek zadania, w tym również i ekspe-rymentalnego, wymaga zrozumienia znaczenia wykonywanej pracy w konkretnej sytuacji. Dla wykonania jakiejś pracy niezbędna jest wiedza o sposobach jej wykonania, ale najważniejsze jest to, aby człowiek umiał ocenić na ile jego działania odpowiadają realizacji stojącego przed nim zadania. Aby dokonać takiej oceny niezbędne jest rozumienie swoich celów i możliwości, działanie zgodne ze świadomymi motywami. Trafnie opisał to Sieczenow: ,,Kiedy człowiek coś zamyśla albo usiłuje coś sobie przypomnieć (są to nazwy figuralne) znaczy to, że myśl, której szuka, potrzebna mu jest w jakimś celu, inaczej byłby on niespełna rozumu cel staje się więc motywem, determinującym te niejasne procesy, które figuralnie nazywa się poszukiwaniami albo wysiłkami by wy myśleć, przypomnieć sobie” (99, 167).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>