Charakterystyka działań chorych

Na przykład, układając mozaikę bez żadnego planu i uwzględniania podstawowych linii przedstawionego wzorca, biernie przemieszczali przypadkowo wyjmowane elementy, nie wykorzystywali podsuwanych im metod przy następnych próbach wykoonania tej samej czynności. Analogicznie wyglądała nauka wiersza i inne zadania. Chorzy nie posiadali stałej świadomej motywacji, co zaburzało celowość ich działań i sądów [Zeigranik (26)].

Za pomocą pytań kontrolnych i narzuconej przez eksperymentatora organizacji pracy można było doprowadzić do zrozumienia przez chorego nawet zadań bardziej skomplikowanych. Działanie chorych charakteryzowało się więc brakiem samokontroli i obojętnym stosunkiem do wykonywanych czynności. Dla ilustracji przytaczamy fragment historii choroby i wyniki eksperymentalnego badania psychologicznego dwóch chorych, opisanych przez nas w 1966 r.

Chory M., urodzony w 1890 r. Rozpoznanie: paraliż postępujący. Rozwijał się normalnie. Ukończył medycynę, pracował jako chirurg. W 26 r. ż. chorował na kiłę. W 48 r. ż. pojawiły się pierwsze objawy choroby psychicznej przeprowadzając operację popełnił poważny błąd (zszył jelito grube z żołądkiem) który pacjentka przypłaciła życiem.

W wyniku sądowo-psychiatrycznej ekspertyzy stwierdzono paraliż postępujący. Po leczeniu próbował podjąć pracę, ale okazało się to niemożliwe. Stan psychiczny: dobra orientacja i kontakt. Rozmowy w towarzystwie chorych, wręcz gadatliwy. Wie o swojej chorobie, ale lekceważy ją. Ciągle powtarza, że ma „szczątkowe objawy po przebytym paraliżu postępującym”, ale są one „żadne”, „minimalne” i nie przeszkodzą mu w podjęciu pracy chirurga. Wspominając popełniony przez siebie błąd, jakby mimochodem, z uśr miechem, mówi, że „popełnił pewną pomyłkę, wszystkim zdarzają się. wypadki”. Obecnie uważa się za zdrowego (jak byk). Jest przekonany, że może pracować jako chirurg i ordynator szpitala. Jednocześnie daje chorym ż oddziału niedorzeczne rady. Bez skrępowania opowiada, że poznał swoją żonę w piwiarni.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>