Choroba psychiczna przebiega zgodnie z prawami biologicznymi

Potwierdzają to również ogólne założenia psychologii radzieckiej. Działanie psychiczne kształtuje się na bazie powstających w rezultacie wychowania, nauczania i kontaktów społecznych społecznie uwarunkowanych związków. Psychologowie radzieccy (Leontiew, Łuria) niejednokrotnie podkreślali, że materialną podstawą wyższych funkcji psychicznych są nie poszczególne części czy ośrodki kory mózgowej, a funkcjonalnie jednolity system stref korowych. Systemy takie nie dojrzewają spontanicznie w momencie urodzenia dziecka, a kształtują się w procesie jego życia, przybierając stopniowo charakter złożonych, wielofunkcyjnych, trwałych związków. Leontiew (za Uch- tomskim) proponuje nazywać je „organami funkcjonalnymi”.

Tezy te zmieniają w sposób radykalny nasze wyobrażenia o istocie rozwoju psychiki: procesy psychiczne i cechy osobowości nie są (w odróżnieniu od psychikii zwierząt) rezultatem dojrzewania poszczególnych części czy stref mózgu. Tworzą się one w ontoge- nezie i zależą od sposobu życia dziecka.

Choroba psychiczna przebiega zgodnie z prawami biologicznymi, które nie powtarzają praw rozwoju. Nawet w wypadkach, kiedy porażone zostają najmłodsze, specyficznie ludzkie partie mózgu, psychika chorego nie nabiera cech struktury psychiki dziecka na wczesnym etapie jego rozwoju. Fakt, że chorzy tracą umiejętność myślenia na wyższym poziomie, oznacza jedynie to, że zaburzone zostały u nich bardziej złożone formy zachowania i poznania, co nie oznacza jeszcze powrotu do etapu dzieciństwa. Zabu-rzenie jest przeciwieństwem rozwoju. Różne rodzaje patologii do-prowadzają do różnych jakościowo obrazów zaburzeń.

Jak wskazywaliśmy wyżej, wiedza o zaburzeniach funkcjonowania psychicznego może być pożyteczna przy rozpatrywaniu problemu społecznego i biologicznego !rozwoju człowieka. Podobnie jak Kraetschmer, wielu badaczy uważa, że choroby psychiczne doprowadzają do „wyzwalania się” wrodzonych instynktów (tendencji agresywnych) i biologicznych, „niższych” potrzeb.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>