Chorzy od razu rozumieją instrukcje

Jedna z chorych od razu zrozumiała sens powyższego przysłowia i jako przykład – jak to potem udało się wyjaśnić – chciała przytoczyć wypadek, kiedy jabłko, z pozoru dobre, wewnątrz okazało się zgniłe. Jednakże nie wyjaśniła tego, lecz od razu zaczęła mówić: „Jabłka oczywiście bywają robaczywe. Oto, na przykład, bywają takie gatunki jabłek, że nigdy by się nie przypuszczało… Nasza sąsiadka ma jabłka miczurinow- skie. Oczywiście, rozwój nauki miczurinowskiej ma duże znaczenie […]” Dalej nastąpiły różne wspomnienia dotyczące znanych miczurinowców itd. Tok myślenia zostaje więc zaburzony. Podobne zaburzenia występują wyraźnie przy wykonywaniu próby polegającej na eksperymentalnej klasyfikacji przedmiotów. Chorzy od razu rozumiejją instrukcje, zaczynają prawidłowo tworzyć grupy obrazków na podstawie cechy uogólnionej, ale każde przypadkowe skojarzenie skierowuje tok ich rozumowania w inną stronę. Na przykład jeden z chorych, po utworzeniu z obrazków grupy zwierząt i grupy ludzi, czyli po wykonaniu zadania z za-stosowaniem prawidłowych uogólnień, nagle zobaczył kowala i zaczął deklamować: „My kowale i nasz przyjaciel młot… lubię… stare rewolucyjne pieśni… Piosenka to nasz przyjaciel”. Potem łączy obrazek konia z obrazkiem kowala. „Przecież pan zaczął rozkładać inaczej” – mówi badający. Chory odpowiada: „Tak, ale ja chciałem oddzielić ludzi od zwierząt” – i układa dalej prawidłowo, na podstawie cechy uogólnionej.

Chorzy rozumieli sens zadania, ale każdy przedmiot czy wypowiedziane słowo, odciągały ich uwagę od zadania. Nieprawidłowy okazał się sam przebieg myślenia. Przy naprowadzającej pomocy eksperymentatora często stawało się ono znowu adekwatne do wyznaczonego celu (w końcu chorzy prawidłowo układali obrazki czy tłumaczyli przysłowia). Jednak całe rozumowanie, które przeprowadzali samodzielnie w trakcie rozwiązywania zadania, nie było konsekwentne ani trwałe.

Nietizymanie wątku. Nietrwały sposób wykonywania pracy przyjmuje u niektórych chorych niezwykle silną formę: nie tylko, że nie są oni w stanie utrzymać ustalonego przedtem kierunku rozważań, ale zaczynają też reagować na każdy, nie adresowany do nich bodziec.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>