Degradacja życia codziennego chorego

Degradacja życia codziennego chorego. Zaburzenie funkcji sensotwórczej motywów odłączenie ich funkcji rzeczywistej od ,,znanej”, dezorganizowało więc działanie chorych, było przyczyną degradacji ich zachowania i osobowości. Dla przedstawienia sposobu kształtowania się patologicznych zmian osobowości można przytoczyć również pewne dane dotyczące powstawania patologicznych cech charakteru.

W praktyce psychiatrycznej znany jest fakt, że u chorych na. padaczkę (jeśli choroba ta rozpoczyna się w wieku dziecięcym) zachodzą zmiany osobowości, przejawiające się zwykle jako- pewne połączraie brutalności, ugodowości i pedanterii. Tradycyjne jest już opisywanie w podręcznikach psychiatrii charakterystycznego obrazu chorych na padaczkę, za pomocą słów klasyka niemieckiej psychiatrii Kraeplina: „Z biblią w rękach i kamieniem za pazuchą”. Cechy te łączy się zwykle z samą chorobą i napadami nie zostało natomiast zbadane zagadnienie ich kształtowania się. Wiele mogłaby tu wyjaśnić obserwacja życia dziecka, u którego, na skutek organicznego uszkodzenia mózgu, pojawiły się napady padaczkowe, obserwacje reakcji innych dzieci na te napady oraz reakcji nauczyciela na trudności w nauce takiego dziecka.

Dziecko chore próbuje (nie zawsze w sposób fortunny: ugodo- wością, przystosowaniem się do innych) skompensować swoją niepełnowartościowość, zdobyć przychylność rówieśników. W wyniku właściwej takim chorym inercji, sposoby te utrwalają się, stają się stałym sposobem zachowania.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>