Dowolne zahamowanie wypróżnienia

tę próbę. Przebieg aktu wypróżniania dokumentuje się na zdjęciach lub filmie (ryc. 12-61). W warunkach prawidłowych wypełniona odbytnica jest zagięta ku przodowi przez pętlę łonowo-odbytniczą na poziomie połączenia z kanałem odbytu, tworząc kąt odbytniczo-odbytowy (30-90°, Kelly). Wcięcie tylnej ściany leży na dolnej granicy otworu zasłonowego. W miarę postępującego wypełniania uwypuklenie tylnej ściany powiększa się i unosi ku górze, a kanał odbytu ulega wydłużeniu. Podczas wypróżnienia następuje zwiotczenie mięśnia łonowo-odbytniczego, powodujące zniknięcie kątowego zagięcia odbytnicy oraz skrócenie i poszerzenie kanału odbytu. Parcie powoduje zstępowanie odbytnicy i uwypuklenie krocza ku dołowi. Bańka odbytnicy zostaje opróżniona 1-2 silnymi skurczami.

Dowolne zahamowanie wypróżnienia odbywa się drogą skurczu mięśnia łonowo- -odbytniczego i zwieracza zewnętrznego. Odbytnica zostaje podciągnięta ku górze i przodowi, z odtworzeniem kąta odbytniczo-odbytowego, a kanał odbytu ulega wydłużeniu i oblcurczeniu. Podobne zjawiska zachodzą odruchowo podczas kaszlu, .krzyku, parcia.

Na podstawie defekografii można ocenić: 1. Wrażliwość czuciową okrężnicy – na podstawie ilości płynu, która wywołuje czucie parcia lub pełności (100-400 ml).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>