Działania chorego są adekwatne do celu i warunków

Chorzy potrafią uogólnić przedstawiony im materiał, potrafią też dokonywać porównań kierując się istotnymi cechami. Ich rozumowanie natomiast przebiega jednocześnie w różnych kierunkach. Nie chodzi tu o prawidłowe myślenie zdrowego człowieka, przy którym działanie i sądy uwarunkowane są przez cel, warunki, zadania, cechy osobowości. Nie są to też wahania natężenia i treści rozumowania wynikające z zaburzonej dynamiki myślenia. Jak mówiliśmy wyżej, przy niekonsekwencji sądów chorzy przez pewien czas nie są zdolni do prawidłowego rozumowania. Nie jest to jednak utrata celowości myślenia. Działania chorego są adekwatne do celu i warunków, postawionych przez eksperymentatora (np. chory porzuca uogólnioną metodę rozwiązywania i zaczyna łączyć przedmioty na podstawie konkretnej cechy), dokonuje on klasyfikacji, łączy przedmioty na podstawie właściwości i cech samych przedmiotów. Przy wielopoziomowości myślenia sama podstawa klasyfikacji nie ma jednolitego charakteru. Chorzy łączą przedmioty raz na podstawie właściwości samych przedmiotów, raz na podstawie własnych gustów, nastawień. Proces klasyfikacji przebiega w różnych kierunkach. W tabeli 9, przytaczamy niektóre przykłady odpowiedzi chorego G-na (schi-zofrenia paranoidalna).

Z przytoczonej tabeli widać, że chory raz wyodrębnia grupy na podstawie cechy uogólnionej (zwierzęta, naczynia, meble), raz na podstawie tworzywa (żelazne), to znowu koloru (obrazki koloru niebieskiego i czerwonego). Inne przedmioty łączy on na podstawie swych moralnych i ogólnoteoretycznych wyobrażeń (grupa „wymiatających zło z życia”, grupa „świadcząca o sile ludzkiego rozumu” itp.).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>