Eksperyment nad odtwarzaniem zadań dokończonych i niedokończonych

Afektywna gotowość dokończenia działań schodziła na dalszy plan, a na czoło wysuwał się nowy motyw „odtworzenia jak największej ilości zadań”. Czynność odtwarzania była więc przy nowej instrukcji inaczej motywowana. Inna motywacja dawała inny rezultat.

-2) Druga grupa faktów, potwierdzających rolę komponentu mo-tywacyjnego w strukturze pamięci to to, że jeżeli doświadczenie przeprowadzane było z osobami zmęczonymi albo znajdującymi się w stanie nasycenia, to nie uwidoczniała się przewaga odtwarzania działań niedokończonych, nie występowała tendencja doo kończenia rozpoczętych działań.

Słuszność twierdzenia, że funkcjonowanie pamięci jest motywowane, można wykazać także na materiale patologicznym. Eksperyment nad odtwarzaniem zadań dokończonych i niedokończonych przeprowadzaliśmy z chorymi o różnych formach patologii sfery motywacyjnej. W zależności od formy tych zaburzeń zmieniała się też jakość odtwarzania. Na przykład u chorych na schizofrenię, z charakterystycznym zanikiem emocjonalności i zniekształceniem motywów, nie występowało lepsze odtwarzanie zadań niedokończonych. Występowało ono natomiast u chorych ze sztywnością emocjonalną (na przykład, w niektórych postaciach padaczki). Tak więc, o ile u zdrowych badanych stosunek odtwarzania działań niedokończonych do odtwarzania działań dokończonych równa się 1,9, to u chorych na schizofrenię (postać prosta) wynosi on 1,1, u chorych na padaczkę 1,8, a u chorych z zespołem astenicznym 1,2.

Tak więc zestawienie wyników badania nad odtwarzaniem działań niedokończonych u chorych z różną patologią sfery motywacyjnej również świadczy o roli tej sfery w działaniu mnestycznym.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>