Elap brzuszny

Tasiemkę wprowadzoną przez tunel w mięśniu łonowo-odbytniczym i zwieraczu zewnętrznym zwija się w przestrzeni naddźwigaczowej, po czym zamyka się ranę tylną.

Elap brzuszny. Jamę brzuszną otwiera się cięciem przyśrodkowym lewym, wylania się pęcherz za pomocą szwów trakcyjnych i przecina otrzewną w załamku odbytni- czo-pęcherzowym. Uwalnia się odbytnicę z miednicy, preparując wzdłuż jej ściany i rozdziela przetokę w sposób opisany powyżej, ograniczając do minimum preparowanie w przestrzeni zapęcherzowej i poniżej bańki ślepej. Podwiązuje się tętnicę krezkową dolną pomiędzy gałązkami esiczymi lub przy aorcie i rozdziela naczynia w krezce aż do momentu uzyskania swobodnej ruchomości okrężnicy esowatej. Jeśli jej dystalna część jest nieprawidłowo rozdęta i zgrubiała, to musi być wycięta. Zazwyczaj jelito jest prawidłowe i zostaje zachowane w całości. Jeśli obwodowa część odbytnicy jest szeroka, to należy ją zwęzić szwami, nadając jej kształt lejkowaty, co ułatwia sprowadzenie.

Odnajduje się górny koniec tasiemki leżącej w tunelu mięśniowym i wzdłuż niej od strony krocza wprowadza się narzędzie, którym chwyta się szwy zamykające jelito. Wolno przeciąga się odbytnicę przez mięśnie i wszywa w miejscu odbytu w sposób opisany powyżej.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>