Kolejny dzień obserwacji badanego

Dnia 21 listopada przewieziony do Kliniki Psychiatrycznej Centralnego Instytutu Psychiatrii. Stan neurologiczny. Mało ruchliwy, zasypia regularnie, chodzi drobnymi krokami, bez poruszania rękami. Amimiczny. Nieco spłaszczona lewa połowa kości czołowej prawdopodobnie jest tam ubytek kostny, widoczne pulsowanie. Prawa źrenica o kształcie nieprawidłowym, rozszerzona, nie reaguje na światło. Niewielka asymetria twarzy. Lekko chwieje się przy próbie Rom- berga. Hiperkineza nie występuje. Odruchy brzuszne po stronie lewej słabsze niż po prawej. Odruchy ścięgnowe i okostnowe z kończyn górnych bardzo żywe. Odruch kolanowy ze ścięgna Achillesa obustronnie równy, ale wzmożony. Patologiczne odruchy nie występują.

Badanie rentgenologiczne: Złamanie sklepienia i podstawy czaszki z rozwo-jem samoistnej odmy na tle pourazowej encefalopatii. Stan psychiczny. Chory zdezorientowany, wiotki, biernie leży w łóżku nie zmieniając pozycji. Amimiczny. Po zmoczeniu się może przez długi czas leżeć w mokrej bieliżnie, nigdy sam o nic nie poprosi. Na pytanie odpowiada mo-nosylabami, po długiej przerwie, często wcale nie odpowiada.

Dane z badania psychologicznego i obserwacji klinicznej wykazały, że zachowanie się chorego i jego odpowiedzi zależą od konkretnej sytuacji, w której się znajduje. Wprowadzony do gabinetu lekarza podchodzi do stołu, zaczyna przerzucać papiery. Zobaczywszy otwartą teczkę z danymi o chorobie, zamyka ją i znowu otwiera. Widząc ołówek bierze go i zaczyna pisać na jakimś papierze, na książce i wreszcie wprost na stole. Bierze leżącą przed nim książkę i zaczyna czytać. Na pytanie o jej treść odpowiedział: ,,0 autorze piszą”.

Opisanemu zachowaniu towarzyszą poważne zaburzenia pamięci. Chory nie potrafi odtworzyć ani wydarzeń odnoszących się do okresu przed- i pourazowego, ani też samego urazu.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>