Mankiet surowicówkowo-mięśniowy

Mankiet surowicówkowo-mięśniowy drenuje się z osobnego cięcia na brzuchu i przyszywa kilkoma szwami do okrężnicy esowatej. Odtwarza się ciągłość otrzewnej i zamyka jamę brzuszną. Taką samą operację wykonuje się u dziewczynek z przetokami stekowymi i poch-wowymi.

Operacja Kiesewettera jest najcenniejszą metodą w leczeniu wysokich zarośnięć naddźwigaczowych, pozwala bowiem bezpiecznie zaopatrzyć przetoki bez narażania na uszkodzenie splotów nerwowych miednicy mniejszej. Zastrzeżenie budzi ustalenie tak szerokich wskazań do tej rozległej operacji, gdyż u większości dzieci z wadami naddźwigaczowymi jest możliwe sprowadzenie odbytnicy z dostępu krzyżowo-kro- czowego bez otwarcia jamy brzusznej (1, 2, 9, 11, 26, 28, 29, 37, 40, 41, 42, 50, 51).

Operacja Peny – tylna strzałkowa rekonstrukcja odbytnicy i odbytu (Pena, De Vries, 1980) Założeniem operacji jest uzyskanie maksymalnie szerokiego dostępu od tyłu w celu dokładnego zaopatrzenia przetoki i uruchomienie jelita. Końcowy odcinek odbytnicy zostaje zwężony i otoczony „kompleksem zwieraczy”, rozdzielanych i rekonstruowanych pod kontrolą stymulatora. Preparowanie musi być wykonywane ściśle w linii pośrodkowej, aby uniknąć uszkodzenia elementów nerwowo-naczyniowych. Wytworzony uprzednio sztuczny odbyt umożliwia oczyszczenie i odkażenie jelita.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>