Na czym polegały błędy chorych?

Chora Sz. (arterioskleroza mózgu), po prawidłowym wyodrębnieniu grupy narzędzi, dołącza do nich kowala ,,bo jest on narysowany z młotem w ręku i w ogóle pracuje posługując się różnymi narzędziami” (należy zaznaczyć, że chora wyodrębniła poprzednio grupę ludzi). Na pytanie eksperymentatora: ,,A co jest w tej grupie?” chora odpowiada: „Tutaj są ludzie” i zaraz sama przekłada kowala do grupy ludzi.

Przytoczone przykłady wykazują, że wahania poziomu funkcjonowania intelektualnego chorych przejawiały się przeplataniem rozwiązań uogólnionych i sytuacyjnych. Rozwiązywanie zadań na poziomie uogólnionym nie było więc trwałą metodą pracy chorych.

-2. Inne błędy chorych polegały na tym, że związki logiczne zastępowane były połączeniami przypadkowymi. Prawidłowa klasyfikacja przedmiotów była zaburzona, gdyż chorzy łączyli przedmioty w jedną grupę tylko dlatego, że obrazki ułożone były w rzędzie. Często dostrzegali swoje błędy i sami je naprawiali.

-3. Błędne rozwiązania polegają też na tworzeniu grup jedno– imiennych: chorzy często klasyfikują przedmioty prawidłowo, na podstawie cechy ogólnej, ale zaraz zaczynają wyodrębniać grupę kierując się innymi cechami. Na przykład, chory wyodrębniał grupę ludzi składającą się z lekarza, dziecka, sprzątaczki, ale natychmiast tworzył następną grupę, do której włączył marynarza, narciarza itp. Zatrzymamy się tylko na tych rodzajach rozwiązań, które często -spotykamy w klinice.

Lcibilność myślenia. Zaburzenie dynamiki myślenia, wyrażające się przeplataniem prawidłowych i nieprawidłowych rozwiązań, nie doprowadzało do poważnych zaburzeń struktury myślenia. Zaburzenie to zniekształcało prawidłowy tok sądów chorych jedynie chwilowo i było zaburzeniem zdolności do pracy umysłowej .

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>