Niewiele prac poświęcono zaburzeniom dynamiki myślenia

Nasze badania (26) wykazują, że zaburzenia procesu uogólniania nie są jedynym rodzajem zaburzeń myślenia. Więcej nawet, najczęściej spotykane zaburzenia myślenia nie sprowadzają się do rozpadu pojęć stany chorobowe mózgu prowadzą najczęściej do zaburzeń dynamiki myślenia.

Niewiele prac poświęcono zaburzeniom dynamiki myślenia. W badaniach psychiatrycznych mówi się co prawda często o charakterze dynamicznym niektórych zaburzeń myślenia, jednak rozumie się przez to ich powtarzanie się. W rozdziale V, poświęconym zaburzeniom funkcjonowania mnestycznego mówiliśmy, że u wielu chorych (np. z naczyniowymi schorzeniami mózgu) zaburzenia zdolności do pracy umysłowej doprowadziły do zaburzeń pamięci, powodowanych nie złożonością wykonywanego zadania, a męczliwością funkcjonowania neurodynamiki korowej. Podobne zaburzenia przejawiające się niekonsekwencją sądów, obserwowano również w myśleniu chorych.

Niekonsekwencja sądów. Charakterystyczna cecha tego zaburzenia polega na zmienności sposobu wykonywania zadania. Poziom uogólniania chorych zasadniczo nie jest obniżony nie są zaburzone operacje porównywania i przenoszenia. Jednak prawidłowość sądów chorych nie jest, jak mówiliśmy wyżej, trwała.

Omówimy nieco dokładniej sposób rozwiązywania przez tych chorych zadania polegającego na klasyfikacji przedmiotów. Osoby te bez trudności przyswajają sobie instrukcję, stosują prawidłową metodę rozwiązywania, zaczynają rozkładać obrazki na podstawie uogólnionej cechy, ale po pewnym czasie zarzucają prawidłowy sposób rozwiązywania.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>