Ocena zaburzeń

Zmiany te mogą powstać na podłożu zwężenia ujścia lub braku dostatecznej kontroli. Długotrwałe niewystarczające opróżnianie jelita prowadzi do powstania wtórnej okrężnicy olbrzymiej.

Poza tym upośledzenie umysłowe, zaburzenia neurowegetatywne i emocjonalne również mogą być przyczyną nietrzymania stolca. Zdarza się, że brutalne, forsowne rozszerzania pozostawiają uraz, przyczyniają się do niechętnego korzystania z toalety, zatrzymywania stolca i negatywnych, nadmiernych reakcji przy wszystkich manipulacjach w okolicy odbytu, nawet wyłącznie higienicznych (Stephens 1971, Nixon 1974-78, Stelzner 1976) (5, 28, 29, 37, 38, 46).

Ocena zaburzeń wymaga dokładnego wywiadu, badania klinicznego i psycho-logicznego, uzupełnionych badaniem rtg i manometrycznym, które dostarczają ścisłych i obiektywnych danych, pozwalających na określenie charakteru i stopnia uszkodzenia.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>