Operacja przetoki odbytniczo-stekowej według Peny

Wstępny etap operacji jest taki sam jak operacji poprzedniej. Przecina się tylną ścianę odbytnicy i kanału steku, uwidaczniając ujście odbytnicy, pochwy i cewki (ryc. 12-58 a, b).

Rozdziela się ścisłe połączenie przedniej ściany odbytnicy z tylną ścianą pochwy. W tym celu zakłada się wiele szwów z jedwabiu 6-0 na błonę śluzową przedniej ściany odbytnicy, po czym ostrożnie rozdziela ku górze obie ściany. Po uzyskaniu długości jelita wystarczającej dla swobodnego sprowadzenia przystopuje się do

uruchomienia pochwy (ryc. 12-58 c). Do pęcherza wprowadza się cewnik Foleya. Zakłada się liczne szwy na błonę śluzową wokół ujścia pochwy do kanału steku i po-ciągając za nie ostrożnie oddziela się przednią ścianę pochwy od cewki i szyi pęcherza. Preparowanie w tej okolicy jest trudne, ściany są cienkie i mało elastyczne. Rozdzielanie prowadzi się ku górze aż do uzyskania możliwości swobodnego sprowadzenia. Brzegi steku zostają uruchomione i użyte do rekonstrukcji cewki moczowej. W tym celu nad cewnikiem Foleya zakłada się szereg pojedynczych szwów. Pochwa zostaje sprowadzona ku tyłowi od cewki, a za jej tylną ścianą umieszcza się uruchomioną i zwężoną odbytnicę, która zostaje w wyżej opisany sposób otoczona mięśniami kompleksu (tyc. 12-58 cl).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>