Zaburzenia pamięci upośrednionej cz. II

W drugim sposobie występuje umownie wyrażone pojęcie, które jest mniej ogólne od podanego do zapamiętania pierwsze powinno pełnić funkcję jakby znaku umownego dla drugiego. Na przykład, to samo słowo „rozwój” może być podane w węższym znaczeniu, jak np. „rozwój przemysłu”, „rozwój umysłowy”, „rozwój fizyczny” itp.

Czytaj więcej

>Badania zaburzeń pamięci podyktowane są praktycznymi potrzebami kliniki psychiatrycznej.

Z jednej strony można tu wymienić prace wielu współczesnych autorów zachodnich, którzy ograniczyli się do stwierdzenia istnienia lub też braku organizacjji zapamiętywania przy zaburzeniach psychicznych (Bergson, Kanto, 1960 Osborn, 1960 Wallach, Underwood, 1964 i in.)r oraz poglądy współczesnych zwolenników

Czytaj więcej

Analiza zaburzeń pamięci

Sieczanow wypowiedział godne uwagi słowa, że pamięć jest złożonym działaniem uogólnionym: „Najprostsze obserwacje przekonują nas, że wiadomości w umyśle dorosłego człowieka nie są poukładane przypadkowo, lecz w określonym porządku, jak książki w bibliotece” (99, s. 436).

Z psychologii ogólnej wiadomo, że

Czytaj więcej

Duży wpływ na badania patopsychologiczne w dziedzinie myślenia wywarły tezy szkoły wiirzburskiej

Założenia psychologii asocjacyjnej miały ogromny wpływ na badania w zakresie patologii myślenia. Twierdzono, że zaburzenia myślenia wywodzą się z zaburzeń innych funkcji. Dokonywano prób wykazania, że u podstaw zaburzeń myślenia leżą zaburzenia tzw. funkcji intelektu: pamięci, uwagi. Na przykład zaburzenia myślenia chorych

Czytaj więcej

Analiza różnych form patologii myślenia

Analiza różnych form patologii myślenia dostarczyła obfitego materiału, przemawiającego za koniecznością uznania specyfiki ludzkiego myślenia. Dane eksperymentalnych badań psychologicznych przekonywająco wykazują, że myślenie należy traktować jako rodzaj działania rozwijającego się w ciągu całego życia (Wy- gotski, Galperin, Leontiew, Rubinsztejn).

Jak już wspominaliśmy, analizy zaburzeń myślenia

Czytaj więcej

Działania chorego są adekwatne do celu i warunków

Chorzy potrafią uogólnić przedstawiony im materiał, potrafią też dokonywać porównań kierując się istotnymi cechami. Ich rozumowanie natomiast przebiega jednocześnie w różnych kierunkach. Nie chodzi tu o prawidłowe myślenie zdrowego człowieka, przy którym działanie i sądy uwarunkowane są przez cel, warunki, zadania, cechy

Czytaj więcej