Oferta dentysty Warszawa

Kompleksowy zakres usług- czyli dentysta Warszawa i jego oferta

Jeżeli w kręgu naszych zainteresowań jest dentysta Warszawa, to można śmiało stwierdzić, że w dzisiejszych czasach mamy spory wybór. Oferta jaką przygotowuje dla pacjentów niemalże każdy dentysta Warszawa jest tak urozmaicona, że na pierwszy rzut oka trudno się zdecydować na jakiś konkretny zabieg. Czasy w których dentysta Warszawa odwiedzany był tylko z powodu bólu zęba już dawno minęły. Teraz do stomatologa chodzi się nie tylko po zdrowe zęby, ale także po śnieżnobiały uśmiech. Tak więc jeżeli właśnie zastanawiamy się w jaki sposób można poprawić estetykę swoich zębów, to usiądźmy w wygodnych fotelach i zapoznajmy się ze szczegółową ofertą salonów dentystycznych...

Czytaj więcej

Obowiązki K. jako sanitariusza

Obowiązki K. jako sanitariusza polegały na tym, że razem z innymi przenosił chorych z pawilonu do pawilonu. Sumiennie, nie szczędząc sił, wykonywał to dopóki go obserwowano. Wystarczyło jednak, by ktoś odwrócił jego uwagę, zawołał go, a potrafił zostawić nosze ,,na chwilkę” i potem w ogóle do nich nie wrócić. Przeniesiono go na

Czytaj więcej

Pracownie terapii zajęciowej

Łatwy w kontakcie, chętny do rozmowy, wesoły, chętnie podporządkowuje się regulaminowi szpitalnemu, ale jeśli koledzy proponują mu coś naruszającego ten regulamin bez sprzeciwu przyłącza się do nich. Na prośbę kolegów często gra na bałałajce, śpiewa, ale pozostawiony samemu sobie, bezczynnie siedzi

Czytaj więcej

Rozmowa z lekarzem o sprawach nie związanych z badaniem

Jednocześnie jednak ociąga się z wykonaniem zadania, próbuje nawiązać z lekarzem rozmowę o sprawach nie związanych z badaniem. Mimo, że eksperymentator cały czas podkreśla, iż zadanie ma na celu zbadanie pamięci, chory wcale nie dziwi się, gdy nie jest proszony o odtworzenie jakiegoś słowa. Nie jest też zażenowany, że

Czytaj więcej

Próba Kraepelina

W rozdziale tym chcemy zatrzymać się nie na zaburzeniu zdoi ności do pracy umysłowej w ogóle, a na tych zaburzeniach zdolności do wysiłku umysłowego, które są wynikiem fizycznego wyniszczenia organizmu (według klasyfikacji Korobkowej jest to najbliższe zaburzeniu dynamiki działania). Nabyte w ciągu życia nawyki, operacje umysłowe nierzadko są w takich przypadkach zachowane, a mimo to chory nie jest w stanie

Czytaj więcej

Charakterystyka działań chorych

Na przykład, układając mozaikę bez żadnego planu i uwzględniania podstawowych linii przedstawionego wzorca, biernie przemieszczali przypadkowo wyjmowane elementy, nie wykorzystywali podsuwanych im metod przy następnych próbach wykoonania tej samej czynności. Analogicznie wyglądała nauka wiersza i inne zadania.

Czytaj więcej

Umowność rysunku

I chociaż ta operacja upośredniania nie sprawia trudności nawet dzieciom, wielu chorym wytworzenie

i zapamiętanie takiej umowności przychodzi z trudem. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze potrafią oni oddać rysunkiem cały obszar znaczeniowy danego słowa. Dla niektórych umowność rysunku jest na tyle bezprzedmiotowa

Czytaj więcej

Zaburzenia pamięci upośrednionej cz. II

W drugim sposobie występuje umownie wyrażone pojęcie, które jest mniej ogólne od podanego do zapamiętania pierwsze powinno pełnić funkcję jakby znaku umownego dla drugiego. Na przykład, to samo słowo „rozwój” może być podane w węższym znaczeniu, jak np. „rozwój przemysłu”, „rozwój umysłowy”, „rozwój fizyczny” itp.

Czytaj więcej

>Badania zaburzeń pamięci podyktowane są praktycznymi potrzebami kliniki psychiatrycznej.

Z jednej strony można tu wymienić prace wielu współczesnych autorów zachodnich, którzy ograniczyli się do stwierdzenia istnienia lub też braku organizacjji zapamiętywania przy zaburzeniach psychicznych (Bergson, Kanto, 1960 Osborn, 1960 Wallach, Underwood, 1964 i in.)r oraz poglądy współczesnych zwolenników

Czytaj więcej

Analiza zaburzeń pamięci

Sieczanow wypowiedział godne uwagi słowa, że pamięć jest złożonym działaniem uogólnionym: „Najprostsze obserwacje przekonują nas, że wiadomości w umyśle dorosłego człowieka nie są poukładane przypadkowo, lecz w określonym porządku, jak książki w bibliotece” (99, s. 436).

Z psychologii ogólnej wiadomo, że

Czytaj więcej

Duży wpływ na badania patopsychologiczne w dziedzinie myślenia wywarły tezy szkoły wiirzburskiej

Założenia psychologii asocjacyjnej miały ogromny wpływ na badania w zakresie patologii myślenia. Twierdzono, że zaburzenia myślenia wywodzą się z zaburzeń innych funkcji. Dokonywano prób wykazania, że u podstaw zaburzeń myślenia leżą zaburzenia tzw. funkcji intelektu: pamięci, uwagi. Na przykład zaburzenia myślenia chorych

Czytaj więcej

Analiza różnych form patologii myślenia

Analiza różnych form patologii myślenia dostarczyła obfitego materiału, przemawiającego za koniecznością uznania specyfiki ludzkiego myślenia. Dane eksperymentalnych badań psychologicznych przekonywająco wykazują, że myślenie należy traktować jako rodzaj działania rozwijającego się w ciągu całego życia (Wy- gotski, Galperin, Leontiew, Rubinsztejn).

Jak już wspominaliśmy, analizy zaburzeń myślenia

Czytaj więcej

Wyobrażenie o świecie przez schizofreników

Klasyfikacji może on dokonywać na poziomie mniej lub bardziej uogólnionym, ale obiektywne znaczenie przedmiotu, podlegającego tej operacji, pozostaje niezmienione. Dlatego cechy, na podstawie których dokonuje się klasyfikacji, aktualizujące się skojarzenia, są w znacznym stopniu standardowe i powszechne.

U wielu chorych

Czytaj więcej