Po odpreparowaniu błony śluzowej

Po odpreparowaniu błony śluzowej z kikuta odbytnicy wkłuwa się długą prostą igle z nicią perlonową tuż poza ujściem przetoki i wykluwa ją poprzez tkanki miednicy na kroczu. Oba końce zabezpiecza się kleszczykami. Uruchamia się okrężnicę i przy-gotowuje do sprowadzenia w sposób opisany powyżej, po czym zamyka się prowizo-rycznie brzuch i odwraca dziecko o 180° (ryc. 12-55 a).

Wykonuje się poprzeczne cięcie nad połączeniom krzyżowo-ogonowym i odcina kość guziczną. Po rozwarciu rany odszukuje się napinaną przez asystenta nić perlonową, wyprowadza jej dolny koniec do rany w okolicy krzyżowej i zapina kleszczykami (ryc. 12-55 b).

Odnalezienie pętli łonowo-odbytniczej wykonuje się wprowadzając zagięte kleszcze wzdłuż tylnej ściany cewki moczowej. Palec wskazujący lewej ręki wpukla krocze w miejscu odbytu w kierunku narzędzia. Koniec kleszczy wysuwa się na zewnątrz i chwyta drugą nić perlonową, po czym cofając narzędzie wprowadza się ją do rany krzyżowej. Zawiązuje się dolną nić z górną, uzyskując prowadnicę od dna ślepej bańki przez pętlę mięśniową do rany w miejscu odbytu. Zeszywa się ranę w okolicy krzyżowej i ponownie odwraca dziecko na plecy (ryc. 12-55 c).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>