Po wykonaniu dwóch krzyżujących się cięć

Technika operacji. Wykonuje się poprzeczne cięcie u podstawy warg sromowych łub w przypadkach z przetoką pi-zedsionkową, okalające jej ujście. Krawędź ujścia zostaje uchwycona kilkoma szwami, po czym uruchamia się odbytnicę, oddzielając ją delikatnie od mięśnia łonowo-odbytniczego z tyłu i boków oraz od pochwy z przodu. U dzieci z przetoką pochwową odcina się ujście przetoki i zeszywa ścianę pochwy szwami z deksonu. Dalsze preparowanie przedniej ściany odbytnicy od ściśle przylegającej tylnej ściany pochwy prowadzi się na ostro nożyczkami, ku górze, do uzyskania odpowiedniego uruchomienia (ryc. 12-60).

Po wykonaniu dwóch krzyżujących się cięć nad zwieraczem zewnętrznym i oddzieleniu płatów skóry od mięśnia wytwarza się otwór w centrum jego włókien lub rozdziela spoidło przednie. Rozszerza się i rozciąga stopniowo pętlę mięśnia łonowo-odbytniczego, aby umożliwić przesunięcie go ku tyłowi wraz z odbytnicą.

Wytwarza się tunel od zwieracza wewnętrznego pod mostkiem nie uszkodzonej skóry krocza do miejsca pierwotnego położenia odbytnicy i po uchwyceniu szwów trakcyjnych przesuwa się ją w obręb zwieracza. Kilkoma szwami z deksonu zbliża się warstwę surowicówkowo-mięśniową odbytnicy do mięśni i tkanki podskórnej, po czym zeszywa się ścianę jelita z płatkami skóry. Zeszywa się mięśnie krocza pomiędzy pochwą a odbytnicą i zamyka ranę. Pozostawienie „mostka” nie przeciętej skóry pomiędzy pochwą a odbytem zapobiega nawrotom i zmniejsza częstość powikłań w gojeniu.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>