Pobyt w szpitalu

W 1958 r. przepił ubranie, które za własne pieniądze kupił dla niego psychiatra rejonowy. W stanie upojenia jest cyniczny, agresywny, urządza awantury na ulicy.

Pobyt w szpitalu nie dłuży mu się. Żąda szacunku, ma zawyżoną samoocenę: uważa, że ma talent aktorski, że jest niepospolitym człowiekiem. Ordynarny wobec personelu, bez dystansu. Na oddziale niczym się nie interesuje, dobiera sobie towarzystwo alkoholików i psychopatów. Podczas ostatniego pobytu w 1963 r. destrukcyjnie wpływa na innych chorych, namawiając ich, by od razu, po wypisaniu się, zaczęli pić wódkę, nastawia ich wrogo wobec personelu, któremu nie chce nigdy pomóc. Ordynarny wobec lekarza.

W pracy Bratusa, przytoczone są dokładne dane, opisujące drogę życiową chorego aktora. Przed chorobą – aktywny, żywy, towarzyski. Jeszcze w szkole zajmował się artystyczną działalnością amatorską, a po wojnie został aktorem, cieszył się uznaniem publiczności, miał wielu przyjaciół. Zainteresowania te zanikły wskutek nadużywania alkoholu. Aktorstwo przestało go interesować, odszedł od przyjaciół i rodziny. Wystąpiły też zmiany charakterologiczne stał się rozdrażniony, agresywny wobec otoczenia, przede wszystkim wobec rodziny, cyniczny, ordynarny. Zmieniła się również jego pozycja zawodowa. Dawniejszy aktor, teraz z trudem zdobywa pracę ładowacza. Za każdym razem jest zwalniany za pijaństwo. Traci też zasady moralne, by zdobyć pieniądze na wódkę, zaczyna kraść rzeczy żony.

Wraz z rozwojem choroby zmienia się też zachowanie G. w szpitalu. O ile podczas pierwszych pobytów był on zmęczony swoim stanem, wykazywał samokrytycyzm, prosił o pomoc, to później krytycyzm zmniejszał się, aż do zupełnego zaniku. Nie dolegało mu częste przebywanie w szpitalu psychiatrycznym, był zadowolony z siebie, ordynarny, odciągał innych od leczenia, na oddziale niczym się nie interesował.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>