Podstawowe błędy chorych, którzy udają

Od razu po usłyszeniu instrukcji chorzy protestują: „tu nie ma nic zbytecznego, wszystkie przedmioty są potrzebne”. Chora D. po obejrzeniu rysunku trzewika, pantofla, buta z cholewami i nogi, oświadcza: „Przepraszam, tu nie ma nic zbędnego. To jest ludzka noga, na nią można nałożyć pantofle, i trzewiki, i but z cholewami… Tak, pończoch tu nie ma… Jeżeli to jest damska noga, to pantofelek… Dla mężczyzny jest lepszy but z cholewą, tak sądzę”. Kiedy zaś eksperymentator proponuje odrzucić nogę, ponieważ jest ona częścią ciała a pozostałe trzy przedmioty reprezentują obuwie, chora śmieje się: „Cóż to, pan żartuje, nie rozumiem”. „Czy można nogę usunąć? Gdyby człowiek nie miał nogi, to po co mu obuwie”. Takie niezrozumienie umowności występuje szczególnie wyraźnie przy wyjaśnianiu przez chorych sensu przysłów i metafor.

Przysłowia są, jak wiadomo, takim rodzajem folkloru, w którym uogólnienie, ogólną ocenę, przekazuje się za pomocą jakiegoś pojedynczego faktu, konkretnej sytuacji. Prawdziwy sens przysłowia staje się jednak zrozumiały dopiero wówczas, kiedy człowiek abstrahuje od konkretnych faktów i zjawisk, o których mówi przysłowie i kiedy je uogólnia.

Jest to warunek przeniesienia treści przysłowia na inne sytuacje. Mechanizm takiego przeniesienia podobny jest do przeniesienia sposobu rozwiązania z jednego zadania na inne. Rozpatrując operacje przeniesienia, Rubinsztejn (90) zaznaczał, że u ich podstaw leży uogólnianie, oparte z kolei na analizie i syntezie. Operacja taka występuje szczególnie wyraźnie w przypadku badania polegającego na porównywaniu zdań z przysłowiami. Wyodrębniamy dwa warianty tej metody badania.

Wariant A. Wyjaśnianie przysłów i metafor. Badany ma za zadanie wyjaśnić znaczenie ogólnie znanych przysłów i metafor.. Czasami poleca mu się podanie jakiegoś przykładu z życia, do którego pasuje dane powiedzenie, albo napisanie krótkiego opowiadania obrazującego sens danego przysłowia.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>