Pracownie terapii zajęciowej

Łatwy w kontakcie, chętny do rozmowy, wesoły, chętnie podporządkowuje się regulaminowi szpitalnemu, ale jeśli koledzy proponują mu coś naruszającego ten regulamin bez sprzeciwu przyłącza się do nich. Na prośbę kolegów często gra na bałałajce, śpiewa, ale pozostawiony samemu sobie, bezczynnie siedzi milcząc.

Zgodnie z zaleceniem lekarza chory zaczął pracować w pracowniach terapii zajęciowej. Chętnie brał się za każdą, nawet najcięższą pracę, do tego stopnia, że trzeba go było pilnować i zabraniać wykonywania pewnych czyn-, ności, wskazywać na konieczność ich zaprzestania. Jednak, wykonując według wskaazań instruktora jakieś zadanie, K. nigdy nie interesował się wynikami tej pracy, nie troszczył się o jej jakość. Często, po zakończeniu jakiejś’ czynności wychodził na papierosa i nie wracał już do pracowni. Czasami psuł materiał i łamał narzędzia nie dlatego, że nie umiał się nimi posługiwać, a na skutek bezmyślnego, nieodpowiedzialnego stosunku do całej pracy nie denerwował się i nie martwił, jeśli instruktor albo kolega mieli do niego pretensję z powodu złej roboty. Pewnego razu, kiedy po zszyciu na maszynie dwóch części ubrania tak, że przód został przyszyty na lewą stronę, w odpowiedzi na uwagę roześmiał się i oświadczył: „ujdzie”.

Po komisyjnym badaniu chory został zwolniony z wojska i przyznano mu grupę inwalidzką trzeciej klasy. Miał zamiar pojechać do wuja, potem postanowił odwiedzić niedawnego sąsiada z sali. Ostatecznie, , bez wahania zgodził się zostać w szpitalu jako sanitariusz. Z chwilą wypisania chorego ze szpitala zaburzenia jego zachowania stały się szczególnie widoczne. O ile przedtem, w warunkach określonego reżimu i zapewnionego bytu chory nie wyróżniał się wśród chorych, to teraz jego zachowanie było wyraźnie nie-prawidłowe. Podczas, gdy inni ranni w momencie wypisywania ze szpitala aktywnie interesowali się swoją przyszłością, K. był zupełnie wobec niej obojętny.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>