Próba Kraepelina

W rozdziale tym chcemy zatrzymać się nie na zaburzeniu zdoi ności do pracy umysłowej w ogóle, a na tych zaburzeniach zdolności do wysiłku umysłowego, które są wynikiem fizycznego wyniszczenia organizmu (według klasyfikacji Korobkowej jest to najbliższe zaburzeniu dynamiki działania). Nabyte w ciągu życia nawyki, operacje umysłowe nierzadko są w takich przypadkach zachowane, a mimo to chory nie jest w stanie rozwiązać zadań inteelektualnych wymagających długotrwałych, uporczywych wysiłków.

Zaburzenia zdolności do pracy umysłowej odzwierciedlają się w różny sposób i nierzadko występują w postaci zaburzeń poszczególnych procesów: pamięci, uwagi. Jeżeli takim chorym polecimy nauczyć się 10 słów i odtworzyć je, to wykres odtwarzania da nam krzywą łamaną.

Analogiczne wyniki otrzymano w badaniu chorych za pomocą próby Kraepelina. Krzywa, przedstawiająca ilość błędów, także była łamana, co świadczy o niesystematyczności i labilności pracy. Podobne wahania występują zarówno przy badaniu złożonych form działania psychicznego, jak i przy analizie jego działań elementarnych, np. przy badaniu tempa reakcji sensomotorycznych. Nasza absolwentka, Wasiljewa stosowała do badania tempa reakcji sensomotorycznych metodę odszukiwania liczb na tablicy Schultego. Chory dostawał kolejno pięć tablic, na których rozmieszczone były liczby od 1 do 25 powinien on wskazać i nazwać liczby w kolejności ich wzrastania. Wasiljewa stwierdziła, że czas odszukiwania liczb jest u chorych z naczyniowymi chorobami mózgu o wiele dłuższy niż u osób zdrowych. Jednak dokładny pomiar czasu każdej oddzielnej reakcji wykazał, że ogólne spowolnienie jest wynikiem dużych różnic czasu poszukiwań: od bardzo długich do przeciętnych.

Odszukując liczby w przeciętnym tempie, chorzy z reguły „tracą” nagle kolejną liczbę, czyli „patrzą na nią i nie widzą”, twierdząc niekiedy, że w ogóle nie ma jej na tablicy. Innymi słowy, spowolnienie tempa rozwiązywania zadania jest w rzeczywistości wynikiem dużej nierównomierności tempa wykonywania poszczególnych operacji.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>