Proces opanowywania nawyków u chorych z uszkodzeniem płatów czołowych

Podobne zjawiska były przedmiotem badań Rubinsztejn (92). W swojej pracy pi. Przywracanie zdolności do pracy u ludzi z urazami mózgu przeprowadziła ona psychologiczną analizę zdolności do pracy chorych z różnymi zaburzeniami mózgowymi. Autorka wykazała, że nawet przy poważnych uszkodzeniach mózgu chorzy przyswajali niezbędne do opanowania nowego zawodu nawyki. Mieli oni prawidłowy stosunek do pracy, potrafili adekwatnie ocenić swe wiadomości i ich przydatność w dalszym życiu.

Zupełnie inaczej przebiegał proces opanowywania nawyków u chorych z uszkodzeniem płatów czołowych. Rubinsztejn wykazała, że nie sprawiało im trudności przyswojenie poszczególnych sposobów pracy, opanowanie operacji technicznych, nie. widać by- ło występującego u innych chorych wyczerpania. Jednocześnie była to jednak grupa, która nie przyswoiła sobie potrzebnych nawyków. Analizując przyczynę nieudolnych prób uczenia chorych z uszkodzeniem czołowych partii mózgu, Rubinsztejn wskazuje, że osoby te nie miały trwałego stosunku do efektów działania, charakteryzowały się zupełnym brakiem samokrytyki. Nie występowała u nich korekcja własnych działań.

Fakty te stwierdzono w warunkach laboratoryjnych. Dla zbadania struktury działania w procesie nauczania, wyodrębniliśmy grupę osób z masywnymi zmianami lewych płatów czołowych oraz grupę z poważnymi uszkodzeniami tylnych partii lewej półkuli (skroniowej i ciemieniowo-potylicznej). W ciągu dwóch tygodni poddawani byli oni systematycznym ćwiczeniom, na które złożyły się: nauka wiersza, układanie mozaiki według podanego wzoru i segregowanie materiału.

Chorzy z uszkodzeniem tylnych (gnostycznych) partii mózgu, mimo wyraźnych trudności, osiągali za pomocą systematycznych ćwiczeń znaczny sukces. Przyswajali metody uczenia się. Chorzy z uszkodzeniem partii czołowych zachowywali się zupełnie inaczej. Nie tylko nie stosowali żadnych aktywnych metod, które mogłyby im pomóc w opanowaniu zadania, ale nie potrafili też stosować konsekwentnie metody wskazanej przez badającego.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>