Przed zabiegiem

Autorzy mieli trudności w identyfikacji pętli łonowo-odbytniczej i skutecznym zamknięciu przetoki. Ich wątpliwości budził fakt przeceniania pętli na niekorzyść innych mięśni miednicy i krocza. Uważają, że należy w pełni wykorzystać wszystkie struktury, które określają mianem „kompleksu mięśniowego”. W jego skład wchodzą dźwigacze, pętla łonowo-odbytnicza i zwieracz zewnętrzny. Wielkość zespołu mięśniowego jest ograniczona, stąd zasadniczym elementem operacji jest częściowe wycięcie tylnej ściany końcowego odcinka jelita w takim zakresie, aby można go było otoczyć na całej długości zrekonstruowanymi mięśniami.

Istotnym warunkiem skuteczności operacji jest umieszczenie końcowej, zwężonej części odbytnicy w centrum kurczących się włókien przeciętych mięśni. Powodzenie tej bardzo rozległej operacji zależy od dokładnej identyfikacji elementów kompleksu mięśniowego podczas ich przecinania i rekonstrukcji za pomocą stymulatora i lupy powiększającej czy mikroskopu operacyjnego oraz aseptyki. Wstępnym etapem jest wytworzenie sztucznego odbytu na górnej części okrężnicy esowatej.

Przed zabiegiem jelito dokładnie się oczyszcza. W ciągu 7 dni podaje się doustnie metronidazol, a 48 godzin przed operacją ampicylinę z gentamycyną.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>