Przypadek dziewczyn głodzących się w celu poprawienia wyglądu

Powyższe twierdzenie zgodne jest z wynikami badania neurotyków z zespołem jadłowstrętu psychicznego (Karewa, 44). Omówimy przypadek dziewcząt, które z własnej woli przez długi okres głodziły się w celu poprawienia swego wyglądu. U większości badanych choroba zaczynała się w okresie dojrzewania. Wszystkie dziewczęta były pulchne (ale nie otyłe). W szkole rówieśnicy żartowali z nich, dokuczali im, przezywali je „tłuściochy”, „pączki” itp. Ponadto, dorośli z ich otoczenia często podkreślali „jak ważna jest dla kobiety dobra figura”. W rezultacie dziewczęta te wytworzyły sobie pewien „ideał pięknej kobiety” jedna z nich chciała być podobna do NNataszy Rostowej, inna marzyła o „figurze gwiazdy filmowej”. Dziewczęta zaczęły martwić się swoją powierz-chownością i szukać sposobów poprawienia jej. Należy przy tym zaznaczyć, że dążenie to powstało u chorych w wieku dojrzewania. Badania Elkonina (114) wykazały, że właśnie w tym okresie nastolatki szczególnie intensywnie nawiązują kontakty towarzyskie, w których bardzo istotną rolę odgrywa porównywanie własnego zachowania i możliwości z zachowaniem i możliwościami rówieśników, pojawia się motyw samopotwierdzania, dążenie do opanowania form „dorosłego zachowania”. Właśnie podczas tych kontaktów kształtuje się samoświadomość i samoocena. Wielu autorów [Bożowicz (14) Nejmark (75)] wykazało, że niemożność sprostania wymaganiom stawianym przez otoczenie czy stworzony przez siebie „ideał” powoduje silne przeżycia emocjonalne.

U naszych chorych przeżycia takie były wynikiem niezgodności własnej powierzchowności z „ideałem piękności”. Początkowo próby zmiany powierzchowności były adekwatne do celu (dziewczęta eliminowały ze swojego jadłospisu określone produkty) otoczenie zaczęło zauważać, że dziewczęta stały się bardziej atrakcyjne. Następnie jednak zaczęły one coraz bardziej ograniczać dietę. Istotne jest to, że prawie wszystkie dziewczęta dobrze się uczyły, co sprzyjało ich samopotwierdzaniu.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>