Category Psychologia kliniczna

Dentysta NFZ w Pyrzycach i jego gabinet

Dentysta NFZ w Pyrzycach działa znakomicie. Wie, że bez jego pracy żyć się nie da. Dzisiaj taki ekspert pracuje i ma wiele do zaoferowania. Na pewno warto poznać tego eksperta. Niejedna osoba w Pyrzycach coraz lepiej działa. Pacjenci są solidni i wiedzą jak funkcjonować. Jakość leczenia jest istotna, a lekarz działa tak, jak tylko może najlepiej. Bez dentysty życie jest nierealne, a zdrowe zęby to coś najlepszego. Na pewno nie można rezygnować ze współpracy z takim ekspertem, bo on działa na rzecz pacjentów.

Czytaj więcej

Psychologowie radziecki vs amerykańscy

I wreszcie, występowanie omamów nie jest kontrolowane. Chorego nie można przekonać, że halucynacyjny obraz nie istnieje: „Cóż to, pan nie widzi?” sprzeciwia się chory zapewnieniom lekarza – „przecież tu stoi pies, tam w prawym kącie, uszy podniesione, sierść ruda, o tam, tam”. Albo: „Jakże to , pan nie słyszy, przecież tutaj wyraźnie męski głos rozkazuje mi podnieść rękę, zachrypnięty głos palacza”. Przekonywanie chorego jest bezcelowe ten objaw choroby ustępuje tylko wraz z poprawą ogólnego stanu pacjenta.

Czytaj więcej

Halucynacje (omamy)

Jednym z najczęściej spotykanych objawów zaburzenia spostrzegania w chorobach psychicznych są halucynacje (omamy). Halucynacjami nazywamy w psychiatrii fałszywe spostrzeganie: chorzy widzą obrazy i przedmioty, które nie istnieją, słyszą- rozmowy lub słowa przez nikogo nie wypowiadane, czują zapachy, których nie ma. Halucynacje mogą więc mieć różną modal- ność.

Czytaj więcej

Badanie rtrj

Badanie rtrj. Pozwala na uzupełnienie badania klinicznego dokładnymi i obiektywnymi danymi dotyczącymi stanu anatomicznego, czynności zwieraczowej i wrażliwości czuciowrej jelita.

Celowi temu służy defekografla według Kelly’ego (1969), wykonywana na specjalnym krzesełku lub stole, z cieniującym znaczkiem w miejscu odbytu.

Wprowadza się płytko powyżej ujścia odbytu cewnik nr 13-14, u dzieci z nietrzy- maniem nr 20-26. Pod kontrolą monitora TV wypełnia się jelito płynnym barytem, do momentu odczucia parcia lub pełności (100-400 ml). Wówczas poleca się dziecku zatrzymać podany płyn i usuwa cewnik. Po kilku sekundach na polecenie dziecko wydala środek cieniujący i ponownie zatrzymuje w razie potrzeby powtarza się

Czytaj więcej

Badanie Korobkowej

Zaburzenia zdolności do wysiłku umysłowego. Zaburzenia czynności psychicznych mają, jak powiedzieliśmy w poprzednich rozdziałach, różny charakter. W badaniach psychologicznych analizie podlegają z reguły zaburzenia procesów poznawczych (głównie myślenia), niewiele natomiast prac poświęconych jest analizie zaburzeń osobowości.

Należy jednak podkreślić, że analiza zaburzeń psychicznych w sferze poznawczej i osobowościowej nie jest .wyczerpująca. Nie jest bowiem słuszne sprowadzanie całej różnorodności zaburzeń psychicznych do zmian procesów poznawczych i motywacyjnych.

U wielu chorych eksperyment nie wykazał zaburzeń systemu pojęć chorzy rozwiązywali zadania wymagające syntezy i uogólniania, ich skojarzenia były prawidłowe...

Czytaj więcej

Właściwa czynność zwieraczowa

W tej sytuacji warunkiem uzyskania pomyślnego wyniku czynnościowego jest właściwy wybór operacji, delikatna technika, maksymalnie oszczędzająca wszystkie istniejące struktury anatomiczne i uniknięcie zakażenia rany. Nawet wówczas zarówno bierne, jak i czynne mechanizmy trzymania są upośledzone, podobnie jak czucie i odruchowa korelacja czynności zwieraczy.

Czytaj więcej

Wśród uszkodzeń

Na uwagę zasługuje fakt, że wśród przypadków sekcyjnych wady współistniejące stwierdzono w 97-100% przypadków, co świadczy o ciągle jeszcze niedostatecznej diagnostyce klinicznej. Pamiętając o tym należy szczególnie dokładnie przebadać wszystkie dzieci zgłaszające się z powodu wad odbytu.

Rutynowo i możliwie w najkrótszym terminie wskazane są: USG nerek, a w razie potrzeby urografia dożylna i cystografia milicyjna, ponadto próby czynnościowe nerek i badanie kardiologiczne. Stwierdzenie wad współistniejących może spowodować konieczność zmiany pierwotnych planów postępowania chirurgicznego w leczeniu wad odbytu (Santulli 1962-69, Stephens 1963-71) (1, 2, 5, 10, 10, 25, 27,

Czytaj więcej

Zaburzenia emocjonalne u chorych w drugim etapie choroby

Zaburzenia takie spotyka się często u chorych na padaczkę i u chorych, którzy przebyli kiedyś ciężkie urazy mózgu. Osoby takie nie potrafią pracować, lub pracują zrywami, tracą zdobyte poprzednio umiejętności i są w stanie wykonywać jedynie pracę nie wymagającą przyswajania i wykorzystywania nowych wiadomości. Trafiają oni do szpitali psychoneurologicznych w związku ze stanem psychicznej dekompensacji.

Czytaj więcej

Zaburzona czynność hormonalna

-3. Zaburzona czynność hormonalna nadnerczy w okresie życia płodowego powoduje różnego stopnia wirylizację u płodu żeńskiego i jest przyczyną powstania obojnactwa rzekomego żeńskiego.

Istnieje wiele podziałów obojnactwa, ale żaden z nich nie jest doskonały. W celu usystematyzowania omawianego zagadnienia za podstawę podziału przyjęto poznane do chwili obecnej przyczyny nieprawidłowego rozwoju, budowę zewnętrznych narządów płciowych oraz morfologię gonady.

Czytaj więcej

Zwolennicy pierwotnej operacji definitywnej

Zwolennicy pierwotnej operacji definitywnej u noworodka twierdzą, że warunki sprowadzenia jelita i późne wyniki są lepsze, poza tym zostaje wyeliminowane niebez-pieczeństwo zakażenia wstępującego dróg moczowych. Większość skłania się jednak do odłożenia operacji do wieku 9-15 miesięcy (m.c. ok. 10 kg) (1, 2, 9, 10, 19, 26, 28, 31, 33, 34, 37,' 40, 41, 42, 50, 51, 52, 54).

Czytaj więcej

Przed zabiegiem

Autorzy mieli trudności w identyfikacji pętli łonowo-odbytniczej i skutecznym zamknięciu przetoki. Ich wątpliwości budził fakt przeceniania pętli na niekorzyść innych mięśni miednicy i krocza. Uważają, że należy w pełni wykorzystać wszystkie struktury, które określają mianem „kompleksu mięśniowego”. W jego skład wchodzą dźwigacze, pętla łonowo-odbytnicza i zwieracz zewnętrzny. Wielkość zespołu mięśniowego jest ograniczona, stąd zasadniczym elementem operacji jest częściowe wycięcie tylnej ściany końcowego odcinka jelita w takim zakresie, aby można go było otoczyć na całej długości zrekonstruowanymi mięśniami.

Czytaj więcej

Proces opanowywania nawyków u chorych z uszkodzeniem płatów czołowych

Podobne zjawiska były przedmiotem badań Rubinsztejn (92). W swojej pracy pi. Przywracanie zdolności do pracy u ludzi z urazami mózgu przeprowadziła ona psychologiczną analizę zdolności do pracy chorych z różnymi zaburzeniami mózgowymi. Autorka wykazała, że nawet przy poważnych uszkodzeniach mózgu chorzy przyswajali

Czytaj więcej

Poziom zarośnięcia

Zasady postępowania opracowane przez Stephensa są nadal aktualne, choć nowe metody diagnostyczne, rozwój techniki chirurgicznej i doświadczenia mogą je w pewnym stopniu modyfikować.

Chirurg powinien dokładnie określić rodzaj wady i w razie potrzeby metodami dodatkowymi potwierdzić ocenę kliniczną. U dzieci z całkowitą niedrożnością konieczne jest ustalenie poziomu zarośnięcia na podstawie badania klinicznego i właściwie wykonanego zdjęcia w pozycji odwróconej, niekiedy uzupełnionych przezskómym wstrzyknięciem środka cieniującego do światła odbytnicy.

Czytaj więcej