Category Psychologia kliniczna

Próba Kraepelina

W rozdziale tym chcemy zatrzymać się nie na zaburzeniu zdoi ności do pracy umysłowej w ogóle, a na tych zaburzeniach zdolności do wysiłku umysłowego, które są wynikiem fizycznego wyniszczenia organizmu (według klasyfikacji Korobkowej jest to najbliższe zaburzeniu dynamiki działania). Nabyte w ciągu życia nawyki, operacje umysłowe nierzadko są w takich przypadkach zachowane, a mimo to chory nie jest w stanie

Czytaj więcej

Charakterystyka działań chorych

Na przykład, układając mozaikę bez żadnego planu i uwzględniania podstawowych linii przedstawionego wzorca, biernie przemieszczali przypadkowo wyjmowane elementy, nie wykorzystywali podsuwanych im metod przy następnych próbach wykoonania tej samej czynności. Analogicznie wyglądała nauka wiersza i inne zadania.

Czytaj więcej

Proces opanowywania nawyków u chorych z uszkodzeniem płatów czołowych

Podobne zjawiska były przedmiotem badań Rubinsztejn (92). W swojej pracy pi. Przywracanie zdolności do pracy u ludzi z urazami mózgu przeprowadziła ona psychologiczną analizę zdolności do pracy chorych z różnymi zaburzeniami mózgowymi. Autorka wykazała, że nawet przy poważnych uszkodzeniach mózgu chorzy przyswajali

Czytaj więcej

Umowność rysunku

I chociaż ta operacja upośredniania nie sprawia trudności nawet dzieciom, wielu chorym wytworzenie

i zapamiętanie takiej umowności przychodzi z trudem. Dzieje się tak dlatego, że nie zawsze potrafią oni oddać rysunkiem cały obszar znaczeniowy danego słowa. Dla niektórych umowność rysunku jest na tyle bezprzedmiotowa

Czytaj więcej

Zaburzenia pamięci upośrednionej cz. II

W drugim sposobie występuje umownie wyrażone pojęcie, które jest mniej ogólne od podanego do zapamiętania pierwsze powinno pełnić funkcję jakby znaku umownego dla drugiego. Na przykład, to samo słowo „rozwój” może być podane w węższym znaczeniu, jak np. „rozwój przemysłu”, „rozwój umysłowy”, „rozwój fizyczny” itp.

Czytaj więcej

>Badania zaburzeń pamięci podyktowane są praktycznymi potrzebami kliniki psychiatrycznej.

Z jednej strony można tu wymienić prace wielu współczesnych autorów zachodnich, którzy ograniczyli się do stwierdzenia istnienia lub też braku organizacjji zapamiętywania przy zaburzeniach psychicznych (Bergson, Kanto, 1960 Osborn, 1960 Wallach, Underwood, 1964 i in.)r oraz poglądy współczesnych zwolenników

Czytaj więcej