Stan zwieraczy odbytu

-2. Stan zwieraczy odbytu – na podstawie zdolności do zatrzymania płynu podczas wypełniania i po wyjęciu cewnika oraz długości i szerokości kanału odbytu, który normalnie powinien być pusty.

-3. Czynność dowolną i odruchową przepony miednicy, a zwłaszcza pętli łonowo- -odbytniczej – na podstawie kąta odbytniczo-odbytowego w spoczynku i jego zmiany podczas wypróżnienia (różnica między oboma kątami odpowiada sile skurczu pętli – Berger, 1977), kaszlu, parcia czy dmuchania oraz na podstawie zstępowania i unoszenia się przepony miednicy.

-4. Korelację czynności jelita, przepony miednicy i zwieraczy – na podstawie zdolności do wypierania, wiotczenia zwieraczy i zstępowania przepony miednicy.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>