Technika Peny

Technika Peny została przyjęta z zainteresowaniem, ale i z obawą, czy dobrodziejstwa lepszego dostępu i dokładniejszej rekonstrukcji nie zniweczy upośledzenie czynności, wynikające z przecięcia zwieraczy i ewentualnego uszkodzenia unerwienia. Czas przyniesie odpowiedź na te pytania.

Nakayama przedstawił wyniki 23 operacji według Peny: 12 pierwotnych u dzieci z wysokim zarośnięciem odbytnicy i 11 wtórnych, wykonanych z powodu nietrzy- mania stolca po operacji sprowadzenia odbytnicy lub po urazie. U 6 dz ieci (26%) obserwowano powikłania pod postacią przetok odbytnicy (śluzowych lub kałowych), rozejścia rany, nawrotu przetoki cewkowo-jelitowej oraz niedowładu nerwu udowego. W warunkach dobrze działającego sztucznego odbytu przetoki z tylnej ściany jelita goją się samoistnie. Autorzy przestrzegają przed nadmiernym zwężaniem jelita, które może upośledzić jego ukrwienie oraz stwarza trudności w pooperacyjnym rozszerzaniu. Linia szwów w rejonie rozdzielenia przetoki cewkowej lub pochwowej musi być wzmocniona. Odbyt sztuczny dwulufowy należy wytworzyć na okrężnicy zstępującej lub esowatej, aby zapobiec zarzucaniu treści kałowej i uniknąć zakażenia rany.

Podczas układania dziecka do operacji ważne są miękkie podkładki pod pachwiny. Przed zamknięciem sztucznego odbytu trzeba upewnić się za pomocą wlewu co do szczelności jelita (18, 20, 36, 40, 41, 42).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>