Typowe przykłady wykonywania piktogramów przez osoby chore na padaczkę

Chora M-wa. Ciężka praca. „No, tego to już zupełnie nie można przedstawić, czy mało to prac może być ciężkich? Dla jednego matematyka jest ciężka. Ja nigdy jej nie lubiłam, nigdy nie przychodziła mi łatwo. A ińfiemu literatura trudno przychodzi… A, ot, bywa, że dla słabego praca fizyczna jest ciężka. Mało co może być ciężkie… Narysuję… Kamienie toczyć jest ciężko. Chociaż teraz są dźwigi, nimi można podnosić ciężary… Nie, kamieni nie trzeba rysować, lepiej narysuję młot, jak w kuźni, ale teraz nie ma tych, co biją młotem, to też teraz robi się przy pomocy środków technicznych. Nie wiem, doktorze, jak… No, niech będzie i kamień, i młot.

sanych przez nas w 1962 r. (26). Przytoczymy typowe przykłady wykonywania piktogramów przez osoby chore na padaczkę. W ten sposób, zestawienie danych, otrzymanych za pomocą różnych metod (klasyfikacja przedmiotów, metoda eliminacji, objaśnianie przysłów i metoda piktogramu) wykazało u wielu chorych (padaczkowych, oligofreników) obniżenie procesu uogólniania, konkretno-sytuacyjny charakter ich sądów, niezrozumienie przenośni, umowności. Chorzy nie są w stanie wyodrębnić poszczególnych cech przedmiotów, nie potrafią odkryć występujących między nimi związków logicznych.

Dużo uwagi poświęcił problemowi upośredniania Wygotski. Podchodząc do procesu rozwoju psychiki z punktu widzenia historycznego i uważając, że procesy psychiczne wynikają z działania zewnętrznego, nieraz podkreślał on upośredniony charakter tych procesów. Powstałe na bazie produkcji materialnej, formy stosunków międzyludzkich upośredniają działanie człowieka, kształtują jego psychikę.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>