U dzieci po operacjach wad przezdźwigaczowych

U dzieci po operacjach wad przezdźwigaczowych defekografia wykazuje zazwyczaj prawidłową konfigurację oraz czynność jelita i zwieraczy.

U dzieci po operacjach wad naddźwigaczowych zazwyczaj brak czucia parcia, występuje raczej czucie pełności, brak obkurczenia końcowego odcinka jelita z powodu nieobecności zwieracza wewnętrznego. Niekiedy zagięcie kątowe połączenia jelita z kanałem ujścia jest niedostateczne i ruchomość przepony miednicy jest osłabiona. U dzieci z nietrzymaniem stolca i słabymi bądź nieczynnymi zwieraczami defekografia dokumentuje brak kątowego zagięcia obwodowej części jelita i szybki wyciek barytu obok cewnika, nawet grubego, utrudniający lub uniemożliwiający wypełnienie okrężnicy (Kelly, 1969) (38, 46).

Badanie elcktromanometryeznc. Pozwala ono na pomiar i zapis parametrów czynności ruchowej i odruchowej odbytnicy i odbytu.

Badania manometryczne wymagają dobrego wyposażenia, czasu i doświadczenia badającego i tylko po spełnieniu tych warunków mają istotną wartość. Pozwoliły one jednak ustalić, że zmiany wykazywane tą metodą korelują ze stwierdzanymi podczas badania przez odbytnicę, co należy podkreślić (46).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>