Utrata uwagi i koncentracji

W naszej pracowni przeprowadzane było psychologiczne badanie grupy chorych w wieku 60-83 lat. Przebieg procesów poznawczych badaliśmy za pomocą następujących technik: wyuczenie 10 słów, upośrednione zapamiętywanie (metoda Leontiewa), odtwarzanie opowiadań, ustalanie prostych analogii, wyjaśnianie metafor i przysłów. Uwidoczniła się przede wszystkim zbyt mała aktywność procesów zapamiętywania chorzy nie rozwiązywali zadań wymagających uaktywnienia tych procesów. Żaden z badanych nie potrafił odtworzyć ani jednego słowa przy zapamiętywaniu upośrednionym. Zamiast tego wymieniali oni przedmioty narysowane na obrazkach, chociaż związki między zapamiętywanym słowem a obrazkiem często były ustalane prawidłowo. Pojemność pamięci była u tych chorych bardzo mała – zapamiętywali oni średnio cztery słowa. Otrzymane krzywe zapamiętywania są płaskie (rys. 1).

U niektórych chorych krzywe zapamiętywania mają formę zyg-zakowatą, co świadczy o nietrwałości, męczliwości procesów mne- stycznych. Bardzo mała jest trwałość zapamiętywania. Nikt z chorych nie mógł przypomnieć sobie ani jednego z 10 słów przy reprodukcji odroczonej. Istotne jest też odtwarzanie opowiadania zdarzało się, że dochodząc do środka chorzy oświadczali, że nie pamiętają zakończenia, zniekształcali je. Najmniejsza dygresja, przerwa między pokazaniem obrazka a poleceniem opowiedzenia jego treści, powiedzenie czegoś, !spojrzenie w bok – wszystko sprzyjało szybkiemu zapominaniu. Chora, która przed chwilą zaczęła opowiadać, z trudem przypomina sobie o czym była mowa, a za chwilę oświadcza, że żadnego opowiadania nie słyszała, że „my po prostu patrzymy i rozmawiamy o różnych rzeczach”.

Poziom osiągnięć umysłowych opisywanego rodzaju chorych waha się podczas eksperymentu, szczególnie przy wykonywaniu zadań wymagających długotrwałej koncentracji uwagi i stałego odrzucania związków nieistotnych (proste analogie, ustalanie związków między słowem a obrazkiem przy metodzie upośred- nionego zapamiętywania).

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>