Według Rehbeina

Wskazania do tej operacji są przedmiotem kontrowersji. Wielu autorów uważa, że ze względów estetycznych należy przeszczepić przemieszczoną odbytnicę. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że operacja może spowodować zaburzenia trzymania stolca, wynikające z uszkodzenia pętli łonowo-odbytniczej, zwłaszcza że przemieszczeniu jelita towarzyszy nierzadko niedorozwój obwodowego odcinka odbytnicy ze zwieraczem wewnętrznym. Nieprawidłowo położone ujście jest zazwyczaj całkowicie sprawne czynnościowo, pod warunkiem że nie ma zwężenia. Podczas wieloletnich obserwacji, obejmujących również osoby dojrzałe, łącznie z okresem porodu, nie obserwowano trudności i powikłań.

Stephens uważa przeszczepienie przemieszczonego ujścia za niepotrzebne i nie-bezpieczne, gdyż naraża ono na uszkodzenie mięsień łonowo-odbytniczy i unerwienie. W razie wskazań do wykonania tej operacji poleca dostęp krzyżowy, jako bezpieczniejszą metodę uruchomienia odbytnicy. Od strony krocza wykonuje jedynie oddzielenie przetoki od przedsionka (1, 14, 28, 37, 50).

Według Rehbeina nieodzowne jest wytworzenie sztucznego odbytu przed próbą zamknięcia przetoki gojenie nieczynnego ujścia jest lepsze i mniejsza jest częstość nawrotów.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>