Wyniki leczenia

Wyniki czynnościowe leczenia operacyjnego są dość ściśle związane z postacią anatomiczną wady, zależą ponadto od taktyki i techniki chirurgicznej, powikłań śród- i pooperacyjnych oraz wad towarzyszących.

W wadach niskich, gdzie zazwyczaj prawidłowo rozwinięta odbytnica przechodzi przez normalnie wykształcony i sprawny czynnościowo układ mięśniowy dna miednicy, wyniki leczenia są w większości przypadków dobre (80-95%).

W wadach wysokich dobre wyniki uzyskuje się u 38,5-70% dzieci, jednak trzymanie stolca i sprawność defekacji rozwija się znacznie wolniej. Potrzebny jest długotrwały nadzór i cierpliwa współpraca dziecka i jego rodziców z lekarzem. Niekiedy dopiero w okresie pokwitania następuje wybitna poprawa. Z uwagi na to jest niesłuszne i nie usprawiedliwione wczesne rezygnowanie z korekcji operacyjnej nieudanej lub niewłaściwie wykonanej operacji sprowadzenia zarośniętej odbytnicy i skazywanie małego dziecka na trwały odbyt sztuczny. Obowiązkowe jest dokładne przebadanie w celu wybrania odpowiedniej metody leczenia operacyjnego bądź postępowania zachowawczego. Decyzja wykonania stałego odbytu sztucznego musi być podjęta przy świadomym udziale dziecka.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>