Zaburzenia dynamiki pamięci

Opisane wyżej zaburzenia pamięci miały w zasadzie charakter stały. Chociaż stopień ich wyrazistości mógł się zmieniać, to podstawowy rodzaj tych zaburzeń (zaburzenia w czasie, dezorientacja mnestyczna) był niezmienny. Pamięć osób chorych psychicznie może być jednocześnie zaburzona pod względem dynamiki. Chorzy dobrze zapamiętują i odtwarzają materiał w jakimś odcinku czasu, ale po upływie krótkiego okresu nie potrafią już tego zrobić. Na pierwszy plan wysuwają się wahania czynności pamięciowych. Jeżeli polecimy takiemu choremu zapamiętanie dziesięciu słów (przy dziesięciu powtórzeniach) i przedstawimy ilość odtworzonych słów w postaci krzywej, to będzie ona nieregularna po drugim czy trzecim powtórzeniu chory może zapamiętać sześć, siedem słów, po piątym – tylko trzy, a po ósmym – sześć, osiem słów.

Ocena pamięci takich chorych za pomocą określeń: „pamięć obniżona”, „pamięć niezaburzona”, nie jest adekwatna. Taką samą chwiejnością charakteryzuje się odtwarzanie każdego tekstu.. Chorzy czasem dokładnie i ze szczegółami odtwarzają treść bajki czy opowiadania, czasem natomiast nie potrafią powtórzyć zupełnie prostego tekstu. Nierzadko podobne zaburzenia pamięci łączą się z mnestycznymi zaburzeniami mowy: chorzy zapominają nazw przedmiotów, zjawisk, a potem nagle przypominają je sobie. Czynności mnestyczne chorych nie są stałe: zaburzenia pamięci mają charakter dynamiczny. Zaburzenia takie spotykamy u pacjentów z chorobami naczyń mózgowych, u -chorych po urazach mózgu, w przebiegu niektórych intoksykacji i chorób zawodowych. Zasługuje na uwagę fakt, że zaburzenia dynamiki funkcjonowania pamięci rzadko występują w postaci izolowanego objawu. Eksperymentalne badanie psychologiczne wykazuje chwiej- ność wszystkich form działania – sfery poznawczej oraz afekty wno-emocjonalnej.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>