Zaburzenia funkcjonowania poznawczego chorego

Na uwagę eksperymentatora: „Proszę popatrzeć uważniej, czy ci ludzie podobni są do żołnierzy”, chory: „Tak, pan ma rację, to nie żołnierze, to cywile, ale cóż, może to partyzanci, przecież oni są różnie ubrani”.

Eksperymentator: „Proszę popatrzeć uważniej”. Chory wpatruje się w człowieka wpadającego do przerębla: „Ach, ale ten człowiek tonie, no a ci biegną mu na pomoc” (chory nie jest zażenowany z powodu swego błędu, -nie ma do niego żadnego stosunku).

Eksperymentator: „To znaczy, że pan się pomylił?”. Chory: „A kto go wie? Tak, pewnie pomyliłem się, bywa że się pomylisz”. Chory nie reaguje na uwagę eksperymentatora, nie wyraża zdziwienia ani zmartwienia z powodu błędu. Przytoczony przykład wskazuje szczególną strukturę zaburzeń funkcjonowania poznawczego chorego: nie sprowadza się ona do zaburzenia operacji myślowych a jest wskaźnikiem szerszych zmian – aspontaniczności, utraty możliwości kontrolowania własnego działania. Chory potrafił wykonać zadanie eksperymentalne wymagające uogólniania, np. klasyfikował obiekty jakiejś cechy, albo przekazywał treść jakiegoś tekstu, jednak nie był to trwały sposób wykonywania zadań, łatwo ulegał dezorganizacji i zastępowany był przypadkowymi, nieanalizowanymi przez chorego skojarzeniami.

Łuria (65) twierdzi, że chorzy tacy nie są w stanie dokonać sys-tematycznej analizy warunków zadania. Mówi, że mają oni defekt działania orientacyjno-badawczego. Zamiast logicznego przebiegu rozumowania występują u nich strzępy zdań, fragmentaryczne związki i skojarzenia. Potwierdzają to dane otrzymane w wyniku badania spostrzegania naszego chorego. Wystąpiło tu bardzo ciekawe zjawisko polegające na tym, że nie cierpiąc na zaburzenia agnostyczne w pewnych wypadkach zachowywał się on jak agnostyk: nie potrafił poznać przedmiotów, jeżeli były one przedsta-wione w formie lekko pociągniętych tuszem lub wypunktowanych konturów w przypadku prośby eksperymentatora, aby popatrzył uważniej, rozpoznał on te przedmioty.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>