Zaburzenia pamięci upośrednionej cz. II

W drugim sposobie występuje umownie wyrażone pojęcie, które jest mniej ogólne od podanego do zapamiętania pierwsze powinno pełnić funkcję jakby znaku umownego dla drugiego. Na przykład, to samo słowo „rozwój” może być podane w węższym znaczeniu, jak np. „rozwój przemysłu”, „rozwój umysłowy”, „rozwój fizyczny” itp. Wizerunek jakiegokolwiek przedmiotu związanego z takim mniej ogólnym pojęciem (fabryka, książki, jakiś przyrząd sportowy) może pełnić funkcję znaku oznaczającego umownie pojęcie „rozwój”.

Zadanie wymaga więc umiejętności powiązania pojęcia oznaczonego danym słowem, z dowolnym, bardziej konkretnym pojęciem. Jest to możliwe tylko wówczas, jeśli badany potrafi oderwać się od różnorodności konkretnych znaczeń, które zawiera pojęcie, oznaczone przez podane słowo, jeśli potrafi pominąć wszystkie szczegółowe znaczenia, związane z tym słowem. Rozwiązanie tego zadania, wymaga określonego poziomu uogólniania i abstrahowania nie sprawia ono trudności osobom zdrowym, a jeśli się to zdarzy, wystarczy podać przykłady, aby prawidłowo wykonali oni zadania.

Birenbaum, która badała za pomocą tej metody zaburzenia pojęć u chorych psychicznie, wskazuje na podstawową trudność, którą badani ci napotykali. Zakres znaczeniowy słowa jest szerszy niż to, co można wyrazić za pomocą rysunku, a zarazem znaczenie rysunku jest szersze niż sens słowa. Znaczenie rysunku i znaczenie słowa powinny pokrywać się chociaż częściowo. Właśnie na umiejętności wychwycenia tego co wspólne rysunkowi i słowu, polega podstawowy mechanizm aktywnego tworzenia umownego znaczenia.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>