Zaburzona czynność hormonalna

-3. Zaburzona czynność hormonalna nadnerczy w okresie życia płodowego powoduje różnego stopnia wirylizację u płodu żeńskiego i jest przyczyną powstania obojnactwa rzekomego żeńskiego.

Istnieje wiele podziałów obojnactwa, ale żaden z nich nie jest doskonały. W celu usystematyzowania omawianego zagadnienia za podstawę podziału przyjęto poznane do chwili obecnej przyczyny nieprawidłowego rozwoju, budowę zewnętrznych narządów płciowych oraz morfologię gonady.

Dodaj komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>